1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 02/2014

2 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
3 Druga młodość kegów
4 Poprawa efektywności suplementacji brzeczki słodowej jonami cynku (A.. Poreda, K. Stefaniuk, J. Hoc, M. Zdaniewicz)
5 ECO KEG: lekki, solidny i oszczędny w zasobach!
11 Drożdże browarnicze – unikatowy organizm w procesie technologicznym (A. Kunicka-Styczyńska)
14 DEMANTEX – złoże filtracyjne do odmanganiania wody (E. Łasińska, P. Częścik, J. Ostrowski)
16 Producenci piw regionalnych o definicji i wyróżnikach polskiego piwa tradycyjnego. Wyniki ankiety redakcyjnej (M. Przegalińska, K. Baranowski)
20 Stabilność fizykochemiczna piwa – uwarunkowania i aspekty praktyczne (G. Pasztaleniec)
23 Alkohole i piwa na Maderze (K. Baranowski)
32 Trigeneracja w zakładzie przetwórstwa owoców. Znany producent soków i napojów stawia na obniżenie energochłonności kolejnego zakładu (A. Pluta)
34 Znakowanie napojów bezalkoholowych w dziedzinie aromatów (J. Gajda-Wyrębek, J. Jarecka)
37 Problemy z redukcją emisji CO2 biopaliw transportowych w Polsce. Cz. 2. Przyszłość sektora biopaliw transportowych (E. Golisz, M. Powałka, A. Żak)
WYDARZENIA
10 Postępy Biotechnologii i Techniki Produkcji Żywności - konferencja(A. Łazarowicz)
30 Noworoczne spotkanie KUPS (MJP)
WYWIAD
19 CZARNY KOT – zaprasza ... Rozmowa z Jarosławem Kołsutem
PODSUMOWANIE ROKU 2013
26 Rok 2013 był rokiem piw specjalnych i innowacji (D. Gut)
26 Piwa regionalne zdobyły polski rynek i pozytywnie zmieniły strukturę konsumpcji alkoholu (A. Olkowski)
27 W branży stabilnie, ale jest sporo do odrobienia (J. Pawlak)
27 Większa produkcja mrożonych owoców i warzyw w Polsce (J. Danilczuk)
28 Branża przetwórstwa owoców i warzyw dostrzegła swój duży potencjał (Z. Kacprzyk)
29 Rok 2013 był niezły dla branży rozlewniczej, ale ten powinien i może być lepszy (T. Wojtaszek)
FELIETON
40 Widziane z Wiejskiej (112) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
1 Inicjatywy ZPPP
41 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
42 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
43 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
44 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENTS

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
4 Improved Efficiency of Brewers Wort Supplementation with Zinc Ions (A.. Poreda, K. Stefaniuk, J. Hoc, M. Zdaniewicz)
11 Brewery Yeast – a Unique Organism in Technological Process (A. Kunicka-Styczyńska)
20 Physico-Chemical Stability of Beer - Considerations and Practical Aspects (G. Pasztaleniec)
23 Alcohols and Beers on Madera (K. Baranowski)
34 Labeling of Non-alcoholic Beverages in the Field of Flavors (J. Gajda-Wyrębek, J. Jarecka)
37 Problems with the Reduction of CO2 Emission of Transport Biofuels in Poland.
Part 2. Future of Transport Biofuels Sector (E. Golisz, M. Powałka, A. Żak)
NEWS SET
41 Innovations in Packaging (A.Bogacz)
42 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
43 Functional Drinks (A. Bogacz)
44 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz