1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 03/2014

3

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

RYNEK
2 Konkurencyjna pozycja polskich mrożonych owoców i warzyw na rynku światowym (B. Nosecka)
24 Komentarz branży alkoholowej dot. liczby punktów sprzedaży alkoholu w Polsce
25 Polskie wina owocowe na świecie coraz bardziej doceniane (PRW)
25 Kultura picia wina w Polsce (PRW)
26 Obserwujemy intensywny rozwój napojów funkcjonalnych w świecie - dlaczego niektóre z nich nie mogą utrzymać się na rynku ? (A. Bogacz)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
5 Biała rdza – problemy z korozją w chłodnictwie (J. Marjanowski)
6 Chłodnicze przetwórstwo owoców i warzyw (J. Markowska, E. Polak)
9 Nowoczesne technologie chłodzenia wody przemysłowej
12 Wykorzystanie rokitnika pospolitego (Hippophae rhamnoides L.) do produkcji dżemów (K. Marszałek, J. Lipowski, S. Skąpska)
16 Napowietrzenie zbiorników po sanityzacji i sterylizacji (M. Jastrzębski, P. Ziarko)
19 Specjaliści od kegów i fittingów
20 Jego Magnificencja Chmiel zaszczyca piwo swoją obecnością (K. Baranowski)
21 Modernizacja gorzelni rolniczych szansą na zwiększenie ich efektywności ekonomicznej (M. Bucoń, A. Miecznikowski, K. Zielińska, K. Stecka)
WYWIAD
15 Carlsberg Polska - rekordowy piwny rok 2013. Rozmowa z Tomaszem Bławatem, prezesem Carlsberg Polska (M. J. Przegalińska)
FELIETON
28 Widziane z Wiejskiej (113) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
30 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
31 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
32 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENTS
MARKET
2 The Competitive Position of Polish Frozen Fruits and Vegetables in the World Market (B. Nosecka)
25 Polish Fruit Wines More and More appreciated in the World (PRW)
26 Rapid Development of Functional Beverages in the World - Why Some of them can not stay on the Market? (A. Bogacz)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
5 White Rust - Problems with Corrosion in Cooling (J. Marjanowski)
6 Refrigeration of Fruits and Vegetables (J. Markowska, E. Polak)
12 Use of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) for the Production of Jams (K. Marszałek, J. Lipowski, S. Skąpska)
16 Tanks Aeration after Sanitization and Sterilization (M. Jastrzębski, P. Ziarko)
20 His Magnificence Hops honors Beer with his Presence (K. Baranowski)
21 Modernization of Agricultural Distillery – an Opportunity for increasing Economic Effectiveness (M. Bucoń, A. Miecznikowski, K. Zielińska, K. Stecka)
INTERVIEW
15 Carlsberg Poland - 2013 a Record-Breaking Year for Beer. Interview with Thomas Bławat, President of Carlsberg Poland (M. J. Przegalińska)
NEWS SET
41 Innovations in Packaging (A.Bogacz)
42 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
43 Functional Drinks (A. Bogacz)
44 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz