1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

FullHD 100

5 2014

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

 

WYDARZENIA
3 Piwo Roku 2013 (E. Kordialik-Bogacka)
22 Nowe otwarcie KIG „Przemysł Rozlewniczy" – bogaty program na 2014 r. Konferencja nt. transportu i logistyki (M. J. Przegalińska)
25 Polski udział w 10th Innobev Global Soft Drinks Congress (A. Bogacz)

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
1 Lifting kegów
4 Drożdże browarnicze i ocena ich aktywności. Cz. II (J. Berłowska, D. Kręgiel)
7 Kompendium wiedzy o piwie (A. Brudzyński i in.)
16 Cydry polskie a importowane – porównanie składu kwasów organicznych Cz. II (I. Ścibisz, S. Bonin, M. Mitek, M. Ziarno, D. Zaręba)
19 Barwa jogurtów z dodatkiem owoców kolorowych (I. Ścibisz, M. Ziarno, M. Mitek, D. Zaręba, K. Gwardecka, J. Owczarska)
24 Trendy na rynku napojów (K. Oleksy)
26 Konserwanty - niebezpieczne substancje w produktach spożywczych
28 Co to jest czysta etykieta – CLEAN LABEL? (B. Waszkiewicz-Robak)
33 Dżemy warzywno-owocowe jako nowa oferta dla konsumentów (J. Kadzińska, A. Jasiczek, D. Niemczuk, S. Kalisz, S. Galus)
30 Roślinne substancje słodzące atrakcyjnym zamiennikiem sacharozy (P. Nowicka, inż. A. Wojdyło)
37 Eksport wódki w górę, ale czy na długo?

RECENZJA
35 Głos w dyskusji nt. OFE (H. Wnorowski)
SERWISY INFORMACYJNE
38 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
39 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
40 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
III okł. Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS

EVENTS
3 Beer of the Year 2013 (E. Kordialik-Bogacka)
22 New opening of KIG „Przemysł Rozlewniczy" – Extensive Program for 2014. Conference about Transport and Logistics (M. J. Przegalińska)
25 Polish Participation in the 10th Innobev Global Soft Drinks Congress (A. Bogacz)

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS

4 Brewery Yeasts and the Evaluation of their Activity. Part II (J. Berłowska, D. Kręgiel)
7 A Compendium of Knowledge about Beer (A. Brudzyński et al.)
16 Polish and Imported Ciders – a Comparison of the Composition of Organic Acids. Part II (I. Ścibisz, S. Bonin, M. Mitek, M. Ziarno, D. Zaręba)
19 The Colour of Red Fruit Yoghurts (I. Ścibisz, M. Ziarno, M. Mitek, D. Zaręba, K. Gwardecka, J. Owczarska)
24 Trends on Beverege Market (K. Oleksy)
26 Preservatives - Hazardous Substances in Foods
28 CLEAN LABEL - What is It? (B. Waszkiewicz-Robak)
33 Vegetable and Fruit Jams as a New Choice for Consumers (J. Kadzińska, A. Jasiczek, D. Niemczuk, S. Kalisz, S. Galus)
30 Natural Sweeteners as Attractive Substitutes of Sucrose (P. Nowicka, inż. A. Wojdyło)
37 Export of Spirits up, but for how long?

NEWS SET
41 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
42 Functional Drinks (A. Bogacz)
43 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
44 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz