1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

numer 1/2015

WYDARZENIA
1 List otwarty do Ministra RiRW (B. Wesołowski)
7 KUPS podsumował 2014 rok i wytyczył zadania na 2015 (MJP)
10 Browar Amber obchodził jubileusz 20-lecia (map)
11 Nagrody w Konkursie 2014 Beverage Innovation Awards @ BrauBeviale (A. Bogacz)
14 Ciechan - Browar o 150-letniej tradycji (map)
15 Targi BrauBeviale pod znakiem kreatywnej kultury piwa. Cz. 1 (M. Przegalińska)
17 Na European Beer Star dostrzeżono zmiany w branży piwowarskiej (M. Suliga)
SUROWCE •TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
3 Zastosowanie systemu EZ-Fluo™ Merck Millipore do szybkiej oceny jakości mikrobiologicznej soków i napojów (B. Sokołowska, J. Niezgoda)
8 12 lat aktywności Dobrowolnego Systemu Kontroli Jakości soków i nektarów (DSK) (W. Płocharski, J. Markowski, S. Skąpska, B. Groele)
13 Pasteryzować, filtrować czy nie? Oto jest pytanie (M. Suliga)
22 Wpływ wybranych aktywatorów mineralnych na fermentację alkoholową buraków cukrowych i jakość uzyskiwanego destylatu rolniczego. Cz. II (K. Kotarska, W. Dziemianowicz)
WYWIAD
12 REKARTON wspiera przedsiębiorców w realizacji obowiązków nałożonych nową ustawą. Rozmowa z Tadeuszem Pokrywką, Prezesem Dobrowolnego Porozumienia REKARTON (M. Przegalińska)
PODSUMOWANIE ROKU 2014
19 Obiecujący wzrost branży winiarskiej (E. Pawłowska)
19 Zmagania z podwyżką (L. Wiwała)
20 Branży spirytusowej potrzebna jest stabilność polityki fiskalnej (A. Szumowski)
20 Kiedy władza zacznie traktować spirytus jako normalny surowiec? (L. Jarosz)
21 Program ratunkowy dla gorzelni rolniczych (J. Inorowicz)
RYNEK
25 Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2014 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
29 Treść rocznika 2014
SERWISY INFORMACYJNE
26 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
27 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
28 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
III okł. Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
CONTENTS
EVENTS
10 Amber Brewery celebrated its 20th Anniversary (map)
11 2014 Beverage Innovation Awards @ BrauBeviale (A. Bogacz)
14 Ciechan - Brewery with 150-Year Tradition (map)
15 BrauBeviale under the Sign of Creative Culture of Beer. Part 1 (M. Przegalińska)
17 Changes in Brewing recognized on the European Beer Star (M. Suliga)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS • JAKOŚĆ
3 Application of EZ-Fluo™ Merck Millipore System to Rapid Evaluation of Microbiological Quality of Juices and Beverages (B. Sokołowska, J. Niezgoda)
8 12 Years of Activity of the Voluntary System of Quality Control of Juices and Nectars (DSK) (W. Płocharski, J. Markowski, S. Skąpska, B. Groele)
13 Pasteurized, Filtered or not? That is the Question (M. Suliga)
22 Effects of Selected Activators on the Alcoholic Fermentation of Sugar Beets and the Quality of the obtained Agricultural Distillate. Part 2 (K. Kotarska, W. Dziemianowicz)
RECAPITULATION OF THE YEAR 2014
19 Promising Growth of the Wine Industry (E. Pawłowska)
19 Coping with the Price Rise (L. Wiwała)
20 The Spirits Industry needs Fiscal Stability (A. Szumowski)
20 When the Government starts to treat Spirits as a Normal Raw Material? (L. Jarosz)
21 Rescue Program for Agricultural Distilleries (J. Inorowicz)
MARKET
25 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in Fourth Quarter of 2014 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
NEWS SET
26 Functional Drinks (A. Bogacz)
27 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
28 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
3rd cover Innovations in Packaging (A. Bogacz)

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz