1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

numer 10/2015

RYNEK
2 Ceny detaliczne i spożycie piwa w Unii Europejskiej (P. Wyrzykowski)
20 Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2015 r. (I. Strojewska), T. Smoleński, P. Kraciński)
22 Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami (A. Bugała)
TECHNALOGIE
8 Zużycie wody i chemikaliów w innowacyjnym rozwiązaniu instalacji CIP w warzelni
14 Bakterie kwasu mlekowego - „nowa" mikroflora do fermentacji brzeczki piwnej (A. Walczak, A. Poreda)
18 Możliwe efekty oddziaływania ultradźwięków na jakość odwadnianych owoców i warzyw (K. Siucińska, W. Płocharski, D. Konopacka, D. Mierzwa, S. J. Kowalski)
26 Potrzeba innowacyjności w zarządzaniu ściekami – technologie Paques (A. Sysło)
WYDARZENIA
10 Branża piwowarska po raz trzeci przyznała nagrody Piwne Pozytywy (ZPPP)
12 Brussels Beer Challenge: bilans po 3 edycjach (J. Lichota)
17 Tetra Pak świętuje 25-lecie polskiego oddziału (M. J. Przegalińska
25 II Kongres branży spirytusowej rośnie zrozumienie dla społeczno-gospodarczego znaczenia branży (A. Łazarowicz)
FELIETON
16 Widziane z Wiejskiej (121) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
30 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
31 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
32 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
DODATEK SPECJALNY
„Piwa regionalne 2015"
3/35 Światowe trendy w sektorze piw regionalnych i rzemieślniczych (M. Suliga)
8/40 Nasze piwo smakuje pasją. Rozmowa z Pawłem Błażewiczem Asystentem Zarządu Browaru Kormoran (K. Oleksy)
10/42 Browar Racibórz wczoraj, dziś i jutro...
12/44 Sztuka Chmielenia (M. Chołdrych)
15/47 Browar Witnica wśród najlepszych
16/48 Krajowe piwa mocno chmielone „trzymają się coraz mocniej" (K. Baranowski)
17/49 Pasja, wiedza i doświadczenie – filary sukcesu. Rozmowa z Dyrektorem Browaru Ciechan Zbigniewem Miesałą (M. J. Przegalińska)
20/52 Grodziskie Piwobranie wróciło (M. Suliga)
24/56 A teraz coś z zupełnie innej beczki... (P. Błażewicz)
26/58 Przygoda z warzeniem piwa coraz bardziej serio. Rozmowa z Marcinem Semeniukiem – założycielem „Gdyńskiej Inicjatywy Piwowarów" (S. Wawszczak)
28/60 Piwo – doskonały napój i komponent potraw (K. Baranowski)
30/62 Nowoczesne rozwiązania dla przemysłu rozlewniczego umożliwiają redukcję zużycia wody nawet o 65% oraz znaczną poprawę efektywności procesów
CONTENTS
MARKET
2 Beer Price and Consumption in The European Union (P. Wyrzykowski)
20 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Third Quarter of 2015 (I. Strojewska), T. Smoleński, P. Kraciński)
22 Polish Foreign Trade of Frozen Fruit and Vegetables (A. Bugała)
TECHNOLOGY
8 Consumption of Water and Chemicals in an Innovative CIP Solution in the Brewhouse
14 Lactic Acid Bacteria – „New" Microflora to Ferment Brewers' Wort (A. Walczak, A. Poreda)
18 Possible Effects of Ultrasound Application on the Quality of Dehydrated Fruits and Vegetables (K. Siucińska, W. Płocharski, D. Konopacka, D. Mierzwa, S. J. Kowalski)
26 The Need for Innovation in the Management of Wastewater - Paques Technologies (A. Sysło)
EVENTS
10 The Brewing Industry for the Third Time gave Awards "Piwne Pozytywy" (ZPPP)
12 Brussels Beer Challenge: the Balance after 3 Editions (J. Lichota)
17 Tetra Pak celebrates the 25th Anniversary of the Polish Branch (M. J. Przegalińska
25 2nd Congress of the Spirits Industry - Understanding of the Socio-Economic Importance of the Industry is growing (A. Łazarowicz)
NEWS SET
29 Kaleidoscope of Beverage World(K. Bogacz)
30 Functional Drinks (A. Bogacz)
31 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
SUPPLEMENT
„Piwa regionalne 2015"
3/35 Global Trends in Regional and Craft Beers (M. Suliga)
8/40 Our Beer tastes Passion. Interview with Paweł Błażewicz Assistant of Board in kormoran Brewery (K. Oleksy)
10/42 Raciborz Brewery Yesterday, Today and Tomorrow...
12/44 Art hopping (M. Chołdrych)
15/47 Witnica Brewery among the Best
16/48 Domestic Heavily Hopped Beer "hold Strongly" (K. Baranowski)
17/49 Passion, Knowledge and Experience - the Pillars of Success. Interview with Zbigniew Miesała Director of Ciechan Brewary (M. J. Przegalińska)
20/52 Grodziskie Piwobranie is Back (M. Suliga)
24/56 And Now Something from Completely Different Barrel... (P. Błażewicz)
26/58 Game of Brews more and more Serious. Interview with Marcin Semeniuk – Founder of „Gdyńska Inicjatywa Piwowarów" (S. Wawszczak)
28/60 Beer - Great Drink and Food Component (K. Baranowski)
30/62 Modern Solutions for Bottling Industry helps to Reduce Water Consumption by up to 65% and a Significant improvement in Process Efficiency

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz