1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

numer 2/2015

PODSUMOWANIE ROKU 2014 I WYZWANIA NA 2015
2 Rosnąca świadomość konsumencka kształtuje polski rynek piwa. Rozmowa z Andrzejem Olkowskim (M. Przegalińska)
4 Branża napojowa ma się coraz lepiej (T. Wojtaszek)
4 Działamy na rzecz rozwoju branży obecnie i w przyszłości (B. Groele)
6 Umiarkowany optymizm u przetwórców owoców i warzyw (Z. Kacprzyk)
8 Najwyższa pora na wizję i strategię rozwoju branży owocowo-warzywnej. Rozmowa z Michałem Zajdowskim (M. Przegalińska, A Łazarowicz)
WYDARZENIA
10 Jubileusz Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych. 25 lat doświadczeń TRSK przykładem jak w Polsce osiągnąć wielki sukces (M. Przegalińska)
11 Spotkanie noworoczne KUPS (M. Przegalińska)
12 Konferencja producentów mrożonych owoców i warzyw (K. Oleksy)
16 19. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa (IDS 2014). Kinetyka procesu i jakość produktów (D. Piotrowski)
18 Przygotowania do 70-lecia SITSpoż. głównym tematem zjazdu delegatów
19 Targi BrauBeviale pod znakiem kreatywnej kultury piwa. Cz. 2 (M. Przegalińska)
SUROWCE •TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
13 Jarmuż – cenne warzywo kapustne. Cz. II. Wartość odżywcza jarmużu (A. Korus)
22 Hydrofobiny – produkty metabolizmu grzybów strzępkowych jako potencjalna przyczyna gushingu pierwotnego piwa (A. Salamon)
RYNEK
24 Włoskie piwa we włoskim Vieste na półwyspie Gargano (K. Baranowski)
26 Polski rynek napojów spirytusowych w latach 2013-2014 (K. Rola)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
30 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
31 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
CONTENTS
RECAPITULATION OF YEAR 2014 & CHALLENGES FOR 2015
2 Growing Consumer Awareness shapes Polish Beer Market. Interview with Andrzej Olkowski (M. Przegalińska)
4 Beverage Industry is getting Better (T. Wojtaszek)
4 We work for Development of Juice Industry Now and in the Future (B. Groele)
6 Moderate Optimism in the Fruit and Vegetable Processors (Z. Kacprzyk)
8 It's Time for Vision and Strategy for the Development of Fruit and Vegetable Industry. Interview with Michał Zajdowski (M. Przegalińska, A Łazarowicz)
EVENTS
10 Jubilee of TRSK. 25 Years Activities of TRSK as Example of how to achieve Great Polish Success (M. Przegalińska)
11 Spotkanie noworoczne KUPS (M. Przegalińska)
12 Conference for Producers of Frozen Fruits and Vegetables (K. Oleksy)
16 19th International Drying Symposium (D. Piotrowski)
19 BrauBeviale under the Sign of Creative Culture of Beer. Part 2 (M. Przegalińska)
RAW MATERIALS •TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
13 Kale - a Valuable Brassica Vegetable. Part II. The Nutritional Value of Kale (A Korus)
22 Hydrophobins – Fungal Metabolites as a Potential Cause of Primary Beer Gushing (A. Salamon)
MARKET
24 Italian Beer in Vieste, Gargano Peninsula (K. Baranowski)
26 Polish Spirits Market in 2013-2014 (K. Rola)

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz