1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

numer 3/2015

RYNEK
2 Sytuacja na rynku mrożonek owocowych i warzywnych w 2014 r. (A. Bugała)
25 Polaków portret piwny (ZPPP)
26 Carlsberg osiągnął najwyższe w historii udziały (K.O.)
WYDARZENIA
8 Co dalej z zakazem reklamy cydru? (M. J. Przegalińska)
21 Targi BrauBeviale. Cz. 3. Nowości Krones AG (Cz. 3) (M. J. Przegalińska)
29 Sympozjum produktowe Frutarom Health (A. Bogacz)
SUROWCE •TECHNOLOGIE • PRODUKTY
10 Znaczenie w diecie i przydatność technologiczna fruktanów w przetwórstwie owocowo-warzywnym (K. Czajkowska, H Kowalska)
14 Wybrane właściwości prozdrowotne produktów z bzu czarnego (Sambucus nigra L.) (M. Tabaszewska, J. Słupski, Z. Lisiewska, A. Ślazyk)
18 Kombucza – fermentowany napar herbaciany (E. Jabłońska-Ryś, W. Gustaw, M. Zalewska-Korona, A. Sławińska, W. Radzki, M. Michalak-Majewska)
22 Stężenie jonów cynku i magnezu w brzeczce słodowej o różnej zawartości ekstraktu (A. Poreda, Y. Van Ackere, M. Zdaniewicz)
27 Wybrane korzyści wynikające ze stosowania biopaliw transportowych w Polsce. Cz. 1. Surowce odpadowe i uboczne do produkcji biopaliw transportowych (E. Golisz, K. Tucki, M. Majkowska, A. Żak)
SERWISY INFORMACYJNE
30 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
31 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
3 okł. Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
CONTENTS
MARKET
2 Market Situation of Frozen Fruit and Vegetables in 2014 (A. Bugała)
25 Poles and Beer (ZPPP)
26 Carlsberg achieved the Highest Share Ever (K.O.)
EVENTS
8 What's Next with Cider Advertising Ban (M. Przegalińska)
21 BrauBeviale Fair. Part 3. New Products from Krones AG (M. Przegalińska)
29 Frutarom Health Product Symposium (A. Bogacz)
RAW MATERIALS •TECHNOLOGIES • PRODUCTS
10 Importance of Diet and Technological Usefulness of Fructans in the Fruit and Vegetable Processing (K. Czajkowska, H Kowalska)
14 Selected Health Benefits of Elderberry (Sambucus nigra L.) Products (M. Tabaszewska, J. Słupski, Z. Lisiewska, A. Ślazyk)
18 Kombucha – Fermented Tea Infusion (E. Jabłońska-Ryś, W. Gustaw, M. Zalewska-Korona, A. Sławińska, W. Radzki, M. Michalak-Majewska)
22 The Concentration of Zinc and Magnesium Ions in Broth with Various Contents of Malt (A. Poreda, Y. Van Ackere, M. Zdaniewicz)
27 Selected Benefits from use of the Transport Biofuels in Poland. Part 1. Waste Materials and By-products to produce Transport Biofuels (E. Golisz, K. Tucki, M. Majkowska, A. Żak)

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz