1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

numer 4/2015

RYNEK
1 Rynek zagęszczonego soku jabłkowego (B. Nosecka)
6 Wyzwania i plany Krajowej Unii Producentów Soków na 2015 r. (J. Pawlak)
8 Soki cold pressed – światowy trend w sokownictwie (K. Oleksy)
10 Grupa Maspex Wadowice umacnia się na pozycji lidera na rynku spożywczym (aka)
14 „Polkon" – nowy zakład przetwórczy o dużym potencjale. Rozmowa z Piotrem Trojanowiczem i Piotrem Podobą, z firmy „Polkon" (M. J. Przegalińska)
30 Ceny skupu owoców i warzyw w I kwartale 2015 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
32 Innowacyjność kierunkiem rozwoju branży piwowarskiej (map)
34 Baltic-Style Porter – polska specjalność na światowym rynku piwa (M. Suliga)
39 Błędne decyzje podatkowe niszczą branżę spirytusową (A. Łazarowicz, M. J. Przegalińska)
TECHNOLOGIE JAKOŚĆ PRODUKTY
11 Budowanie silnej pozycji marki na rynku poprzez właściwe wyznaczanie trwałości produktów. Cz. 1. Podstawy prawne, ogólne zasady, podział metod (A. Bugajewska, J. Olejnik)
16 Możliwości zastosowania ultradźwięków w przemyśle owocowo-warzywnym (D. Konopacka, W. Płocharski, K. Siucińska)
24 Profil betacyjanin w produktach z buraka ćwikłowego (T. Sawicki, W. Wiczkowski)
37 Czynniki wpływające na jakość chmielu i jego produktów podczas przetwarzania i przechowywania (U. Skomra)
WYDARZENIA
22 Fruitlogistica 2015 – nowoczesne maszyny do owoców i przetworów (T. Kodłubański)
23 Polskie owoce i warzywa na Fruitlogistica 2015 (T. Kodłubański)
28 19. Międzynarodowe Sympozjum Suszarnictwa (IDS 2014) Cz. II. Modelowanie, metody suszenia, procesy przemysłowe, efektywność energetyczna i ochrona środowiska (D. Piotrowski)
FELIETON
26 Widziane z Wiejskiej (119) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
41 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
42 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
43 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
44 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
MARKET
1 Market of apple juice and concentrated apple juice (B. Nosecka)
6 KUPS Challenges and Plans for 2015 (J. Pawlak)
8 Cold Pressed Juices – Global Trend in Juice Industry (K. Oleksy)
10 Maspex Wadowice Group strengthens its Position as Market Leader in the Food Industry(aka)
14 „Polkon" – a New Processing Plant with Great Potential. Interview with Piotr Trojanowicz and Piotr Podoba, from „Polkon" (M. J. Przegalińska)
30 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in First Quarter of 2015 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
32 Innovation Development Direction of the Brewing Industry (map)
39 Wrong Tax Decisions destroy Spirit Industry (A. Łazarowicz, M. J. Przegalińska)
RAW MATERIALS •TECHNOLOGIES • PRODUCTS
11 Building a Strong Brand Position in the Market through Proper Determination of Expiration Date of Products. (A. Bugajewska, J. Olejnik)
16 The Possibilities of Ultrasound Application in the Fruit and Vegetable Processing Industry (D. Konopacka, W. Płocharski, K. Siucińska)
24 Profile of Betacyanins in Red Beetroot Products (T. Sawicki, W. Wiczkowski)
34 Baltic Style Porter – Polish Specialty in the Global Beer Market (M. Suliga)
37 Factors affecting the Quality of Hop and its Products during Processing and Storage (U. Skomra)
EVENTS
22 Fruitlogistica 2015 – Modern Machines for Fruit and Vegetables (T. Kodłubański)
23 Polish Fruits and Vegetables on Fruitlogistica 2015 (T. Kodłubański)
28 19th International Drying Symposium (IDS 2014). Part II (D. Piotrowski)

 

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz