1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

numer 9/2015

 

Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia redakcji PFiOW na Polagrze – pawilon 5, stoisko 114

 

 

WYDARZENIA
2 XXXV Kongres EBC w Porto (M. Zdaniewicz, E. Kordialik-Bogacka, A. Poreda)
3 Chmielaki Krasnostawskie 2015 - to już historia! (M. Suliga)
4 Piwna rewolucja ogarnia kraj! (M. Suliga)
6 BrauBeviale już niebawem – co na tegorocznej edycji targów? (K. Oleksy)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
8 GENERATOR ECA (Electro Chemical Activation) - system dezynfekcji wody, oparty na technologii elektrolizy wody (E. Łasińska, A. Kozłowski, J. Ostrowski)
10 Cydr – Jabłko z „mocą" (I. Schneider)
18 Efektywna sterylizacja – warunek bezpieczeństwa w produkcji spożywczej (Ł. Owczarek, M. Gawryś)
20 Po prostu niezwykła – tektura falista (P. Rogalka)
22 Inulina – właściwości fizykochemiczne i zdrowotne ważne w produkcji napojów (B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik)
27 Wykorzystanie ultradźwięków jako techniki wspomagania procesu suszenia owoców i warzyw (D. Konopacka, W. Płocharski, K. Siucińska, S. J. Kowalski, D. Mierzwa)
RYNEK
14 Konkurencyjność zewnętrzna zagęszczonych soków owocowych w Polsce (B. Nosecka)
25 Widmo innowacji krąży nad rynkiem napojów. Cz. 2 (A. Bogacz)
32 Europejski rynek wódki (K. Oleksy)
34 Aktualny stan i atrakcyjność sektorów biopaliw transportowych w Polsce Cz. 1. (J. Stasiak-Panek, A. Kupczyk, J. Gawron, J. Wojdalski)
SERWISY INFORMACYJNE
37 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
38 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
39 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
40 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
CONTENTS
EVENTS
2 35th EBC Congress in Porto (M. Zdaniewicz, E. Kordialik-Bogacka, A. Poreda)
3 Chmielaki 2015 in Krasnystaw – it's History! (M. Suliga)
4 The Beer Revolution overtakes the Country! (M. Suliga)
6 BrauBeviale is soon – what's on this Year's Edition? (K. Oleksy)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
8 GENERATOR ECA (Electro Chemical Activation) - Water Disinfection System based on Water Electrolysis Technology (E. Łasińska, A. Kozłowski, J. Ostrowski)
10 Cider – Apples with a "kick" (I. Schneider)
18 Effective Sterilization - a Condition of Safety in Food Production (Ł. Owczarek, M. Gawryś)
20 Simply amazing - Corrugated Paper (P. Rogalka)
22 Inulin – the Physicochemical and Health Properties Important in the Manufacture of Beverages (B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik)
27 Ultrasound Application as a Useful Technique in the Enhancement of Fruit and Vegetable Drying (D. Konopacka, W. Płocharski, K. Siucińska, S. J. Kowalski, D. Mierzwa)
MARKET
14 External Competitiveness of Condensed Fruit Juices in Poland (B. Nosecka)
25 Spectrum of Innovations circling over Beverage Market. Part II (A. Bogacz)
32 Vodka in Europe (K. Oleksy)
34 The Actual Condition and Development Prospects of the Biofuels Sector in Poland. Part I (J. Stasiak-Panek, A. Kupczyk, J. Gawron, J. Wojdalski)
NEWS SET
37 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
38 Functional Drinks (A. Bogacz)
39 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
40 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz