1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

02

SUROWCE PRODUKTY TECHNOLOGIE
2 Przydatność słodownicza ozimych form jęczmienia browarnego (J. Błażewicz, M. Liszewski, A. Dawidowicz)
6 Wyniki analizy piwa przy użyciu nowoczesnych urządzeń w odniesieniu do metody destylacyjnej (D. Michałowska)
9 Możliwości wykorzystania technik membranowych UF/RO do odzysku wody technologicznej ze ścieków browarniczych (J. Drewnowski, J. Marjanowski)
16 Zważ co warzysz... (P. Błażewicz)
24 Prozdrowotne właściwości jagody kamczackiej (S. Lachowicz, J. Oszmiański)
29 Funkcjonalny i pokrzepiający napój kombucza – technologia otrzymywania oraz jakość sensoryczna i właściwości fizykochemiczne (B. Waszkiewicz-Robak, E. Biller, K. Kulik, M. Częścik)
WYDARZENIA
17 Dzień Małego Browaru (J. Newerli-Guz, S. Wawszczak)
18 Targi BrauBeviale – święto piwa i napojów. Cz. 2 (M. Przegalińska)
26 V Noworoczne Spotkanie Branżowe KUPS (Red.)
Z ŻAŁOBNEJ KARTY
20 Wspomnienie o ś.p. prof. Andrzeju Brudzyńskim (D. Michałowska)
PODSUMOWANIE 2015 R. I WYZWANIA NA 2016 R.
21 Jak nam minął piwny rok 2015? (A. Olkowski, SRBP)
22 Jaka przyszłość dla gorzelni rolniczych? (J. Inorowicz, ZGP)
23 Produkcja wciąż mniejsza niż przed podwyżką (L. Wiwała, ZP PPS)
SERWISY INFORMACYJNE
33 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
34 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
35 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
36 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

RAW MATERIALS PRODUCTS TECHNOLOGIES
2 Malting Suitability of Brewer's Barley Winter Form (J. Błażewicz, M. Liszewski, A. Dawidowicz)
6 The Results of the Analysis of Beer using Modern Equipment with Regard to the Distillation Method (D. Michałowska)
9 The Possibilities of Membrane Technology Application UF/RO for the Recovery of Process Water from Brewery Wastewater (J. Drewnowski, J. Marjanowski)
16 Consider What you brew ... (P. Błażewicz)
24 Health Promotion Properties of Blue Honeysuckle (S. Lachowicz, J. Oszmiański)
29 Functional and Refreshing Drink Kombucha – the Technology of Receiving and Sensory Quality and Physicochemical Properties (B. Waszkiewicz-Robak, E. Biller, K. Kulik, M. Częścik)
EVENTS
17 Day of Small Brewery (J. Newerli-Guz, S. Wawszczak)
18 BrauBeviale – the Feast of Beer and Beverages. Part 2 (M. Przegalińska)
26 5th New Year's Industry Meeting of KUPS Members (Red.)
OBITUARY
20 The Memory of Late Prof. Andrzej Budzyński (D. Michałowska)
RECAPITULATION OF YEAR 2015 & CHALLENGES FOR 2016
21 As we passed 2015 in Beer Industry? (A. Olkowski, SRBP)
22 What is the Future for Agricultural Distilleries? (J. Inorowicz, ZGP)
23 Production of Spirits is still lower than before the Increase of Excise (L. Wiwała, ZP PPS)
NEWS SET
33 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
34 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
35 Functional Drinks (A. Bogacz)
36 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz