1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 09/2016

PFIOW 09/2016

WYDARZENIA
2. 46 Chmielaki Krasnostawskie 2016 (M. Suliga)
SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
4. Przerób słodu z surowcami niesłodowanymi a wydajność warzelni (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, W. Pietrzak, A. Arian)
8. Bakterie jako partner drożdży piwowarskich w produkcji piw kwaśnych (B. Foszczyńska, J. Chmielewska, J. Kawa-Rygielska, E. Dziuba)
12. Piwa na wyspie Fuertaventura (K. Baranowski)
15. Wydajne systemy CIP
16. UNITEX dla przemysłu napojowego i piwowarstwa – nowe możliwości produkcyjne i serwisowania stacji uzdatniania wody (E. Łasińska, J. Ostrowski)
18. Wpływ odmiany jabłek na barwę cydru (I. Ścibisz, M. Mitek, M. Ziarno, J. Markowski)
23. Związki odpowiedzialne za aromat w owocach krajowych i w produkowanych z nich napojach alkoholowych. Cz. 1 (M. Kostrz, P. Satora)
28. Fermentacja metanowa wywaru gorzelniczego oraz charakterystyka płynięcia wywaru oraz osadu pofermentacyjnego. Cz. 2 (K. Kotarska, W. Dziemianowicz, A. Świerczyńska)
31. Mikrobiologiczne aspekty produkcji kiszonej kapusty. Cz. 2 (S. Strnad, P. Satora)
FELIETON
27. Widziane z Wiejskiej (126) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
33. Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
34. Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
35. Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
36. Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
EVENTS
2. 46th Chmielaki in Krasnystaw (M. Suliga)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
4. Mashing Efficiency as Affected by Processing of Malt with Unmalted Adjuncts (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, W. Pietrzak, A. Arian)
8. Bacteria as a Brewing Yeast Partner in the Production of Sour Beers (B. Foszczyńska, J. Chmielewska, J. Kawa-Rygielska, E. Dziuba)
12. Beers of Fuerteventura (K. Baranowski)
15. Efficient CIP Systems
16. UNITEX for Beverage and Brewing Industry – New Possibilities for Production and Maintenance of Water Treatment Plants (E. Łasińska, J. Ostrowski)
18. Impact of Apple Varietes on Colour of Cider (I. Ścibisz, M. Mitek, M. Ziarno, J. Markowski)
23. Volatile Compounds Responsible for the Aroma of National Fruits and Alcoholic Beverages produced with their Usage. Part I (M. Kostrz, P. Satora)
28. The Methane Fermentation of Stillage and Characteristic flow of Stillage and Digested Sludge. Part II (K. Kotarska, W. Dziemianowicz, A. Świerczyńska)
31. Microbiological Aspects of Sauerkraut Production. Part II (S. Strnad, P. Satora)
FEUILLETON
26. Seen from Parliament (126) (T. Pokrywka)
NEWS SET
33. Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
34. What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
35. Functional Drinks (A. Bogacz)
36. Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz