1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 10/2016

PFIOW 10/2016

WYDARZENIA
2 EBC Symposium „Modern brewhouse technologies and wort production” (E. Kordialik-Bogacka)
8 Konsumencki Konkurs Piw nabiera rozpędu (M. Suliga)
18 Ograniczenia w przetwórstwie i innowacyjne procesy dla wzmocnienia trwałości produktów. II Euro-Śródziemnomorskie Sympozjum Przetwórstwa Owoców i Warzyw. Cz. 1 (D. Piotrowski)
RYNEK
10 Handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami w Polsce (B. Nosecka)
14 Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2016 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
SUROWCE • TECHNOLOGIE
16 Przy soku NFC o usprawnieniach w zakładach przetwórstwa owocowo-warzywnego (W. Kordalski)
21 Związki odpowiedzialne za aromat w owocach krajowych i w produkowanych z nich napojach alkoholowych. Cz. 2 (M. Kostrz, P. Satora)
26 Warunki funkcjonowania sektorów biopaliw transportowych 1. i 2. generacji w Polsce (A. Kupczyk, P. Borowski, L. Janowicz, M. Sikora, K. Tucki, J. Mączyńska)
FELIETONY
5 Spóźnione decyzje a zmieniający się świat przemysłu (P. Karpiński)
24 Widziane z Wiejskiej (107) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
CONTENT
EVENTS
2 EBC Symposium „Modern Brewhouse Technologies and Wort Production” (E. Kordialik-Bogacka)
8 Consumer Beer Contest gather Momentum (M. Suliga)
18 Constraints on processing and innovative processes for improved sustainability. 2nd Euro-Mediterranean. Symposium on Fruit and Vegetable Processing. Part I Cz. 1 (D. Piotrowski)
MARKET
10 Foreign Trade in Frozen Fruits and Vegetables in Poland (B. Nosecka)
14 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Third Quarter of 2016 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES
16 Sipping NFC Juice talking about Improvements in Fruit and Vegetable Processing Plants (W. Kordalski)
21 Volatile Compounds Responsible for the Aroma of National Fruits and Alcoholic Beverages produced with their Usage. Part II (M. Kostrz, P. Satora)
26 Operating Conditions of the Sectors of Transport Biofuels 1st and 2nd Generation in Poland (A. Kupczyk, P. Borowski, L. Janowicz, M. Sikora, K. Tucki, J. Mączyńska)
FEUILLETONS
5 Late Decisions and the Changing World of Industry (P. Karpiński)
24 Seen from Parliament (107) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
30 What’s new in world of Flavours, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz