1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 12/2016

PFIOW 12/2016

WYDARZENIA
1 160 lat piwnej pasji – Br5owar Żywiec
3 Polskie piwo – bez kompleksów i z perspektywami. Polski Kongres Browarniczy okazją do podsumowania minionego ćwierćwiecza w branży piwowarskiej
10 13. Edycja konkursu European Beer Star (M. Suliga)
20 Targi Polagra 2016 (K. O.)
22 Jesienna konferencja branży rozlewniczej w Wieńcu-Zdroju (M. J. Przegalińska)
24 Dynamiczny rozwój rynku żywności ekologicznej i naturalnej (A. Łazarowicz)
25 Polski Kongres Napojowy (K. Oleksy)
29 43. doroczna konferencja o drożdżach (L. Bogacz-Radomska, J. Harasym)
WYWIAD
6 Euro-PAN – 25 lat w służbie piwowarów i piwoszy. Rozmowa z Mieczysławem Pankiewiczem, właścicielem firmy (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
SUROWCE PRODUKTY
8 Triploidalne odmiany chmielu wzbogacają piwa w tradycyjne i nowe akcenty smakowo-zapachowe (K. Baranowski)
12 Zastosowanie kultur starterowych w procesie słodowania jęczmienia (D. Michałowska)
19 UniCarries – potęga wyrosła z tradycji
26 Wpływ warunków przechowywania na jakość wina (A. Flis, P. Karczmarczyk, P. Dmowski)
RYNEK
16 Handel zagraniczny owocami i warzywami (P. Smoliński)
32 Zatrudnienie w sektorach OZE w Polsce. Cz. 1 (E. Golisz, J. Mączyńska, K. Woźniak)
FELIETONY
28 Technolog kiedyś a dziś (P. Karpiński)
34 Widziane z Wiejskiej (128) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
35 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
36 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
37 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
38 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

CONTENT
EVENTS
1 160 Years of Beer Passion – Żywiec Brewery
3 Polish Beer – without Complexes and with Prospects. Polish Brewing Congress an Opportunity to Summarize the Past Quarter Century in the Brewing Industry
10 13th edition of the contest European Beer Star (M. Suliga)
20 Polagra 2016 Fair (K. O.)
22 Autumn Edition of Conference on Bottling Industry in Wieniec-Zdroj (M. J. Przegalińska)
24 Dynamic Development of Organic and Natural Food Market (A. Łazarowicz)
25 Polish Beverage Congress (K. Oleksy)
29 Annual Conference on Yeasts (L. Bogacz-Radomska, J. Harasym)
INTERVIEW
6 Euro-PAN – 25 Years in the Service of Brewers and Beer Consumers. Interview with Mieczysław Pankiewicz, Owner of the Company (M. J. Przegalińska, A. Łazarowicz)
RAW MATERIALS PRODUCTS
8 Triploid Varieties of Hops enrich the Beer in the Traditional and New Accents Flavor (K. Baranowski)
12 The application of Starter Cultures during Barley Malting (D. Michałowska)
19 UniCarries – Power grew out of the Tradition
26 The Effect of Storage Conditions on the Quality of Wine (A. Flis, P. Karczmarczyk, P. Dmowski)
MARKET
16 Foreign Trade in Fruit and Vegetables (P. Smoliński)
32 Employment in the Sectors of Renewable Energy Sources in Poland. Part I (E. Golisz, J. Mączyńska, K. Woźniak)
FEUILLETONS
28 Technologist was Before and Now Who (P. Karpiński)
34 Seen from Parliament (128) (T. Pokrywka)
NEWS SET
35 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
36 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
37 Functional Drinks (A. Bogacz)
38 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

 

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz