1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

baner_portal

Bieżący numer

PFIOW 06/2020

SPIS TREŚCI

TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
2 Walidowana filtracja wody mineralnej (EATON)  gratis
12 Wpływ dodatku preparatów pektynowych na wybrane wyróżniki jakościowe napojów malinowych i z czarnej porzeczki (S. Kalisz, A. Grobelna, A. Meller)
16 Wykorzystanie substancji słodzących w produkcji dżemów owocowych
na polskim rynku (P. Sałek, M. Pielak, E. Czarniecka-Skubina)
22 Rewolucyjne puszki (JMR) gratis
25 Chemiczne czyszczenie skraplaczy i wież wyparnych jako element prawidłowej eksploatacji układu chłodzenia (J. Marjanowski, A. Nalikowski) gratis
WYDARZENIA
6 Browar Okocim obchodzi 175 urodziny
RYNEK
8 Wpływ pandemii na spożywcze branże przetwórcze
– wyniki sondy
23 Prozdrowotne trendy konsumenckie – jak je wykorzystać w komunikacji? (B. Groele)
SERWISY INFORMACYJNE
31 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
32 Wieści konopne (K. Bogacz)

CONTENTS

TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
2 Validated mineral water filtration (EATON)
12 The effect of the addition of pectin preparations on selected quality characteristics of raspberry and blackcurrant beverages (S. Kalisz, A. Grobelna, A. Meller)
16 The use of sweeteners in the production of fruit jams on the Polish market (P. Sałek, M. Pielak, E. Czarniecka-Skubina)
22 Revolutionary cans (JMR)
25 Chemical cleaning of condensers and cooling towers as part of the proper operation of the cooling system (J. Marjanowski, A. Nalikowski)
EVENTS
6 Okocim Brewery celebrates its 175th birthday
MARKET
8 Impact of a pandemic on the food processing industries
- survey results
23 Health-promoting consumer trends - how to use them in communication? (B. Groele)
NEWS SET
31 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
32 Hemp News (K. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz