1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 03/2017

PFIOW 03/2017

 WYWIAD
2 Konferencja „WARKA 2017” – 10 lat współpracy z branżą sokowniczą. Rozmowa z A. Siekaczem, M. Kowalczykiem i D. Olszewskim (M. Przegalińska, A. Łazarowicz)
SUROWCE • TECHNOLOGIE
4 Wykrywanie Alicyclobacillus spp. w zagęszczonych sokach owocowych – ocena metody IFU Nr 12 (B. Sokołowska, J. Niezgoda)
11 Obowiązki producentów żywności przy obsłudze urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
18 Specyficzne wymagania dla różnych procesów chłodzenia
21 Opakowania napojów bezalkoholowych w modelu gospodarki opakowaniowej w obiegu zamkniętym (H. Żakowska)
26 Wyższe alkohole w piwie (K. Kucharczyk, T. Tuszyński)
30 Zastosowanie chemicznej i enzymatycznej obróbki wstępnej biomasy lignocelulozowej w celu poprawy wydajności procesu fermentacji metanowej. Cz. 2 (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
RYNEK
8 Polski handel zagraniczny mrożonkami owocowymi i warzywnymi w 2016 r. (A. Bugała)
24 Chimay Grande Réserve Vieillie en Barriques 2016 (M. Suliga)
29 Podsumowanie rynku piwa w 2016 r. (ZPPP)
FELIETONY
6 Bezlitosny czas a szanse i zagrożenia rynku (P. Karpiński)
20 Widziane z Wiejskiej (130) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
33 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
34 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
35 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
36 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
CONTENT
INTERVIEW
2 Conference "WARKA 2017" – 10 Years of Cooperation with Juice Industry. Interview with A. Siekacz, M. Kowalczyk and D. Olszewski (M. Przegalińska, A. Łazarowicz)
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES
4 Detection of Alicyclobacillus spp. in Fruit Juice Concentrates – Evaluation of IFU No. 12 Method (B. Sokołowska, J. Niezgoda)
11 Food Producers Obligations for Operating Refrigeration and Air Conditioning Installations (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)
18 Specific Requirements for Different Cooling Processes
21 Beverages Packaging in the Model of the Packaging Circular Economy (H. Żakowska)
26 Higher Alcohols in Beer (K. Kucharczyk, T. Tuszyński)
30 The Use of a Chemical and Enzymatic Pretreatment of Lignocellulosic Biomass to Improve the Efficiency of Methane Fermentation Process. Part II (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
MARKET
8 Polish Foreign Trade of Frozen Fruit and Vegetables in 2016 (A. Bugała)
24 Chimay Grande Réserve Vieillie en Barriques 2016 (M. Suliga)
26 Recapitulation of Beer Market in 2016 (ZPPP)
FEUILLETONS
6 Merciless Time vs Opportunities and Market Threats (P. Karpiński)
20 Seen from Parliament (130) (T. Pokrywka)
NEWS SET
33 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
34 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
35 Functional Drinks (A. Bogacz)
36 What’s New in World of Flavours, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz