1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 06/2017

PFIOW 06/2017

RYNEK
6 Spożycie soków owocowych, warzywnych i owocowo-warzywnych w gospodarstwach domowych w Polsce (I. Strojewska)
7 Zagospodarowanie jabłek przemysłowych (E. Makosz)
21 Eksport piwa w latach 2011–2016 (P. Wyrzykowski)
WYDARZENIA
8 Technolodzy i specjaliści z branży sokowniczej spotkali się na seminarium zorganizowanym przez Grupę Merkur (K. Oleksy)
10 XX Międzynarodowe Sympozjum KUPS. Wizerunek soków jako prozdrowotnych produktów – ważnym wyzwaniem dla branży (M. J. Przegalińska)
18 22. seminarium dla producentów soków zagęszczonych organizowane przez Eaton (K. Oleksy)
20 Ogólnopolska konferencja producentów wód i napojów KIG „PR” (M. J. Przegalińska)
26 Posiedzenie Rady Krajowej i Krajowego Zgromadzenia Delegatów Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników PS podsumowujące 2016 r.
TECHNOLOGIE
23 Badania nad zdrożdżowaniem wywaru gorzelniczego przy udziale drożdży Candida utilis i Candida tropicalis. Cz. 1 (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
FELIETON
28 Widziane z Wiejskiej (132) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

CONTENTS
MARKET
6 Consumption of Fruit, Vegetables and Mixed Juices in Households in Poland (I. Strojewska)
7 Dispose of Industrial Apples (E. Makosz)
21 Export of Beer in 2011–2016 (P. Wyrzykowski)
EVENTS
8 Technologists and Professionals in the Juice Industry met at a Seminar organized by Merkur Group (K. Oleksy)
10 20th International KUPS Symposium. The Image of Juices as Health Products - an Important Challenge for the Industry (M. J. Przegalińska)
18 22nd Seminar for Producers of Concentrated Juices organized by Eaton (K. Oleksy)
20 Nationwide Conference of Producers of Water and Beverages by KIG "PR" (M. J. Przegalińska)
26 Meeting of the National Council and the National Assembly of Delegates of the Association of Scientific and Technical Engineers and Technicians of FI summing up 2016
TECHNOLOGIES
23 Study on the Cultivation Process of Stillage using Fodder yeast Candida utilis and Candida tropicalis. Part I (K. Kotarska, A. Świerczyńska, W. Dziemianowicz)
FEUILLETON
28 Seen from Parliament (132) (T. Pokrywka)
NEWS SET
29 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
30 What’s New in World of Flavours, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz