1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 07/2017

PFIOW 07/2017

Spis treści

2 Dokąd zmierzasz branżo piwowarska? (M. Kopik)
6 Razem realizujemy naszą pasję. Rozmowa z Pawłem Błażewiczem asystentem zarządu Browaru Kormoran (K. Oleksy)
8 Kodeks Dobrego Piwa – czyli sposób na wyłowienie na półce piwa wysokiej jakości. Rozmowa z Andrzejem Olkowskim Prezesem Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich
11 Piwa regionalne, rzemieślnicze, kraftowe – pozytywy i negatywy (H. Buksowicz)
12 Dlaczego musi być ograniczona łączna ilość dodawanych surowców niesłodowanych we wsadzie surowcowym do produkcji piwa? (K. Baranowski)
14 Przydatność technologiczna słodów typu pilzneńskiego z ziarna o nadmiernej zawartości białka (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, E. Trzepizur, A. Dawidowicz)
18 Browar Racibórz – wczoraj, dziś i jutro
21 Eksportowe podróże
20 Krzyżówki drożdży browarniczych. 1. Historia, stan obecny i perspektywy (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)
24 Co kryje piwny bukiet? (M. Chołdrych)
28 O metodzie chmielenia piwa na zimno słów kilka … (K. Baranowski)
31 Piwne rekordy (M. Suliga)
34 Moduły procesowe Alfa Laval to nowoczesne, efektywne i gotowe do podłączenia rozwiązania dla browarów rzemieślniczych
36 Piwny design, czyli jak się wyróżnić na rynku piwa… (P. Błażewicz)
39 Metoda „zimnej pasteryzacji” chroni środowisko naturalne. Porównanie metod pasteryzacji (R. Gaub)

CONTENTS

2 Where are You heading for the Brewing Industry? (M. Kopik)
6 Together we realize our Passion. Interview with Paweł Błażewicz assistant to the Brewery Board of Kormoran (K. Oleksy)
8 The Code of Good Beers. That is the Way to catch on a shelf a High Quality Beer. Interview with Andrzej Olkowski, President of the Association of Polish Regional Breweries
11 Regional and Craft Beers – Positives and Negatives (H. Buksowicz)
12 Why must the Total Amount of Unmalted Materials being added to the Raw Material for Beer Production be reduced? (K. Baranowski)
14 Technological Usefulness of Pilsner Type Malts from Grain of Excessive Protein Content (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, E. Trzepizur, A. Dawidowicz)
18 Racibórz Brewery – Yesterday, Today and Tomorrow
21 Export Journeys
20 Brewing Yeast Hybrids. 1. History, Current State, and Prospects (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)
24 What hides a Beer Bouquet? (M. Chołdrych)
28 About the Method of Dry Hopping in a few Words... (K. Baranowski)
31 Beer Records (M. Suliga)
34 Alfa Laval’s Process Modules is a Modern, Efficient and Ready to Connect Solution for Craft Breweries
36 Beer design, or how to stand out in the Beer Market ... (P. Błażewicz)
39 The Method of "Cold Pasteurization" protects the Environment. Comparison of Pasteurization Methods (R. Gaub)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz