1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 10/2017

PFIOW 10/2017

Spis treści

SUROWCE • TECHNOLOGIE
1 Wiem, co jem. Najnowsze trendy przemysłu spożywczego
8 Wpływ sposobu uprawy i chłodniczego przechowywania na zmiany zawartości witaminy C i chlorofili w papryce słodkiej i brokule (I. Kwaśniewska-Karolak, R. Mostowski)
19 Siarczek dimetylu (DMS) w piwie – od surowca do produktu gotowego. Cz. 1 (A. Salamon)
21 Funkcjonalne napoje mleczne (B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik)
RYNEK
4 Polski handel zagraniczny mrożonymi owocami i warzywami w sezonie 2016/17 (A. Bugała)
14 Ceny skupu owoców i warzyw w III kwartale 2017 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
15 Rząd w pełni docenia znaczenie sektora owocowo-warzywnego dla gospodarki (A.Ł.)
26 Od coli do mleka – cz. 2. (A. Bogacz)
28 Branding – podstawy (A. Bogacz)
WYDARZENIA
16 Konsumencki Konkurs Piw 2017 (M. Suliga)
18 Pracownicy i pracodawcy branży piwowarskiej wspólnie zaapelowali o zachowanie stabilnego otoczenia regulacyjnego
SERWISY INFORMACYJNE
29 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
32 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS
MARKET
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES
1 I know what I eat. Latest Trends in the Food Industry
8 Effect of Cultivation and Refrigeration Storage on Changes in Vitamin C Content and Chlorophyll Content in Sweet Pepper and Broccoli (I. Kwaśniewska-Karolak, R. Mostowski)
19 Dimethyl Sulfide (DMS) in Beer – from Raw Material to Finished Product. Part I (A. Salamon)
21 Functional Milk Beverages (B. Waszkiewicz-Robak, K. Kulik, M. Bazarnik)
4 Polish Foreign Trade of Frozen Fruit and Vegetables in season 2016/17 (A. Bugała)
14 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Third Quarter of 2017 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
15 The Government fully appreciates the Importance of Fruit and Vegetable Sector for the Economy (A.Ł.)
26 From Cola to Milk. Part II (A. Bogacz)
28 Branding - Basics (A. Bogacz)
EVENTS
16 Consumer Beer Competition 2017 (M. Suliga)
18 Employees and Employers in the Brewing Industry jointly called for a Stable Regulatory Environment
NEWS SET
29 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
30 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz