1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Numer 01/2018

PFIOW 01/2018

Spis treści

WYDARZENIA
2 European Beer Star 2018 (M. Suliga)
4 Targi żywności płynnej i napojów Drinktec 2017. Cz. 2
6 Krones na targach Drinktec 2017 (MJP)
11 Warzywa i owoce skutecznym narzędziem w walce z epidemią otyłości (A. Ł.)
13 Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia KUPS (A.Ł., MP)
18 Konferencja KSPOiW dla branży mrożonkowej (MJP)
22 Konferencja z okazji Jubileuszu 10-lecia Dobrowolnego Porozumienia Rekarton (M. J. Przegalińska)
SUROWCE TECHNOLOGIE
8 Kwiaty jadalne – właściwości prozdrowotne oraz potencjalne kierunki ich wykorzystania w przemyśle spożywczym (P. Nowicka, I. Turkiewicz, A. Wojdyło, K. Tkacz)
14 Naturalna żywność jednego kliknięcia (M. Tarnowski, J. Markowski)
FELIETON
10 Złe dobrego początki
11 Prawne analizy (K. Murawski)
RYNEK
12 Ceny skupu owoców i warzyw w IV kwartale 2017 r.
24 Branding – wartość marki (A. Bogacz)
SERWISY INFORMACYJNE
25 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
26 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
27 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
28 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
29 Treść rocznika PFiOW 2017
32 Spis autorów 2017

CONTENTS
EVENTS
2 European Beer Star 2018 (M. Suliga)
4 Fair of Liquid Food and Drinks Drinktec 2017. Part II
6 Krones on Drinktec 2017
11 Vegetables and Fruits an Effective Tool in the Fight against Obesity Epidemic (A. Ł.)
13 General Assembly of Members of the KUPS Association (A. Ł., MP)
18 Conference KSPOiW for Frozen Food Industry (MJP)
22 Conference on the 10th Anniversary of the Voluntary Rekarton Agreement (M. J. Przegalińska)
RAW MATERIALS TECHNOLOGIES
8 Edible Flowers – Pro-health Properties and Potential Directions for their using in the Food Industry (P. Nowicka, I. Turkiewicz, A. Wojdyło, K. Tkacz)
14 Natural Food of One Click (M. Tarnowski, J. Markowski)
FEUILLETON
10 Bad Good's Beginnings
11 Legal Analysis (K. Murawski)
MARKET
12 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Fourth Quarter of 2017 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)
24 Branding – Brand Value (A. Bogacz)
NEWS SET
25 Innovations in Packaging (A. Bogacz)
26 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
27 Functional Drinks (A. Bogacz)
28 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
29 Content of Yearbook 2017
32 List of Authors 2017

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz