1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 02/2018

PFIOW 02/2018

Spis treści

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY
3 Znaczenie ekologicznych warzyw i owoców w profilaktyce i leczeniu chorób chronicznych (E. Solarska, M. Marzec, M. Osińska, I. Podgórska-Kryszczuk)
9 Sztuka komunikowania… prawdy (A. Wróbel)
12 KHS prezentuje innowacyjne rozwiązania na targach Drinktec 2017
14 Krzyżówki drożdży browarniczych. Cz. 3. Przemysłowo użyteczne fenotypy krzyżówek międzygatunkowych (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)
17 Diagnozowanie i rozwiązywanie problemu obniżonej żywotności drożdży piwowarskich w warunkach przemysłowych - studium przypadku (A. Poreda, P. Zych)
WYDARZENIA
6 WODA – drogie czy tanie medium w przemyśle? – relacja z warsztatów (K. Oleksy)
10 VII Spotkanie noworoczne KUPS (M. J. Przegalińska)
26 Polagra Food, Polagra Tech oraz PakFood - wydarzenia(D. Piotrowski)
PODSUMOWANIE 2017 R. I WYZWANIA NA 2018 R.
21 Stabilne podstawy kluczem do sukcesu. Rozmowa z Andrzejem Olkowskim, Prezesem Stowarzyszenia Regionalnych Browarów Polskich
23 Rok troski o trzeźwość Narodu z perspektywy branży spirytusowej (L. Wiwała)
24 Nie był to najgorszy rok dla gorzelni, ale… (J. Inorowicz)
25 Podsumowanie pracowitego 2017 roku! (B. Wesołowski)
FELIETONY
20 Piwo, a jazda po piwie… (K. Baranowski)
27 Widziane z Wiejskiej (136) (T. Pokrywka)
RYNEK
28 Tekstura – trend na 2018 r. (A. Bogacz)
SERWISY INFORMACYJNE
29 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
31 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)
32 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

CONTENTS
RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS
3 The Importance of Organic Vegetables and Fruits in the Prevention and Treatment of Chronic Diseases (E. Solarska, M. Marzec, M. Osińska, I. Podgórska-Kryszczuk)
9 The Art of Communicating ... the Truth (A. Wróbel)
12 KHS presents Innovative Solutions at Drinktec 2017
14 Brewing Yeasts Hybrids. Part III. Industrially useful Phenotypes of interspecific Hybrids (J. Harasym, T. Podeszwa, L. Bogacz-Radomska)
17 Diagnosis and Solving of the Problem of Reduced Viability of Brewer's Yeast under Industrial Conditions – a Case Study (A. Poreda, P. Zych)
EVENTS
6 WATER - Expensive or Cheap Medium in Industry? - Report of Workshops (K. Oleksy)
10 7th New Year's Meeting of KUPS Members (M. J. Przegalińska)
26 Polagra Food, Polagra Tech and PakFood – Events (D. Piotrowski)
RECAPITULATION OF YEAR 2017 & CHALLENGES FOR 2018
21 Stable Bases are the Key to Success. Interview with Andrzej Olkowski, President of the Association of Regional Polish Breweries
23 A Year of Concern for Sobriety of the Nation from the Perspective of the Spirits Industry (L. Wiwała)
24 It was not the Worst Year for Distilleries, but ... (J. Inorowicz)
25 Summary of the Busy 2017! (B. Wesołowski)
FEUILLETONS
20 Beer vs. Driving under the Influence (K. Baranowski)
27 Seen from Parliament (136) (T. Pokrywka)
MARKET
28 Texture - Trend for 2018 (A. Bogacz)
NEWS SET
29 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
30 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
31 Functional Drinks (A. Bogacz)
32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

Zaproszenie na konferencję
“Zagrożenia w polskim sadownictwie i sposoby ich łagodzenia"
22 marca br. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
Organizatorzy: Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych i Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

 

 

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz