1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

640 x 340 dziewczyna

Bieżący numer

pfiow 7 8 20

SPIS TREŚCI

TECHNOLOGIE • PRODUKTY • JAKOŚĆ
4 Ocena trwałości fizykochemicznej piwa (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, A. Głowacki)
12 Czy każdy browar może konkurować w rozwijającym się sektorze napojów bezalkoholowych? (M. Tysarczyk JMR)
14 Kwas szczawiowy w piwie (A. Salamon, D. Michałowska)
18 Określanie wartości energetycznej piwa i napojów piwnych (D. Michałowska, A. Salamon)
30 Wpływ dodatku ekstraktów roślinnych na wybrane wyróżniki jakościowe napojów
z wiśni i z czarnej porzeczki (S. Kalisz, A. Grobelna, K. Grodzka)
RYNEK
5 2020 – trudny rok dla polskiego piwa (ZPPP Browary Polskie)
28 Polski handel zagraniczny jabłkami w sezonach 2015/2016-2019/2020 (A. Bugała)
34 Sytuacja w handlu zagranicznym konserwami owocowymi, warzywnymi i marynatami (Ł. Zaremba)
37 Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2020 r. (T. Smoleński, P. Kraciński)
WYWIAD
22 Przed branżą sokowniczą nowe wyzwania (M. J. Przegalińska)
24 KZGPOiW aktywnie uczestniczy w zorganizowaniu i rozwoju rynku owoców i warzyw (M. J. Przegalińska)
SERWISY INFORMACYJNE
39 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
40 Wieści konopne (K. Bogacz)
CONTENTS
TECHNOLOGIES • PRODUCTS • QUALITY
4 Assesment of Physico-Chemical Stability of Beer (J. Błażewicz, J. Kawa-Rygielska, A. Głowacki)
12 Can any Brewery Compete in the Growing Soft Drinks Sector? (M. Tysarczyk JMR)
14 Oxalic Acid in Beer (A. Salamon, D. Michałowska)
18 Evaluation the Energy Value of Beer and Beer Beverages (D. Michałowska, A. Salamon)
30 The Effect of the Addition of Plant Extracts on the Selected Quality Characteristics of Cherry and Blackcurrant Beverages (S. Kalisz, A. Grobelna, K. Grodzka)
MARKET
5 2020 - Difficult Year for Polish Beer (ZPPP Browary Polskie)
28 Polish Foreign Trade of Apples in the 2015/2016-2019/2020 Seasons (A. Bugała)
34 The Situation in Foreign Trade in Canned Fruit, Vegetables and Pickles (Ł. Zaremba)
37 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Second Quarter of 2020 (T. Smoleński, P. Kraciński)
INTERVIEW
22 There are new Challenges for the Juice Industry (M. Przegalińska)
24 KZGPOiW Actively Participates in the Organization and Development of the Fruit and Vegetable Market (M. Przegalińska)
NEW SET
39 Kaleidoscope of Beverage (K. Bogacz)
40 Hemp News (K. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

SigmaNot Polagra 250x250

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz