1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Numer 07/2018

PFIOW 07/2018

Spis treści

WYDARZENIA

2 The Brewers of Europe Forum „Beer and Beyond” (E. Kordialik-Bogacka)

15 Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia KUPS (map)

18 Seminarium dla specjalistów i technologów przemysłu sokowniczego (K. Oleksy)

20 Doroczne seminarium dla producentów soków zagęszczonych (K. Oleksy)

SUROWCE • TECHNOLOGIE • PRODUKTY

4 Prymat odmian aromatycznych na światowym rynku chmielu (U. Skomra)

10 Ślad wodny przemysłu rolno-spożywczego (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)

21 Związki powstające w czasie fermentacji winiarskiej (S. Bonin)

24 Aromatyzowane napoje spirytusowe (M. Różański, M. Balcerek, K. Pielech-Przybylska)

WSPOMNIENIE

14 Śp. prof. dr hab. Eberhard Makosz 1932–2018

RYNEK

16 Ceny skupu owoców i warzyw w II kwartale 2018 r. (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

SERWISY INFORMACYJNE

29 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)

30 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)

31 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)

32 Innowacje w opakowaniach (A. Bogacz)

CONTENTS

EVENTS

2 The Brewers of Europe Forum „Beer and Beyond” (E. Kordialik-Bogacka)

15 The General Assembly of the KUPS Association (map)

18 Seminar for Specialists and Technologists of the Juice Industry (K. Oleksy)

20 Annual Seminar for Producers of Concentrated Juices (K. Oleksy)

RAW MATERIALS • TECHNOLOGIES • PRODUCTS

4 The Dominance of Aroma Cultivars on the World Hop Market (U. Skomra)

10 The Water Footprint of the Agri-food Industry (M. Wróbel-Jędrzejewska, U. Stęplewska, E. Polak)

21 The Compounds produced during Wine Fermentation (S. Bonin)

24 Flavored Spirits Beverages (M. Różański, M. Balcerek, K. Pielech-Przybylska)

IN MEMORY OF THE LATE

14 Prof. Eberhard Makosz 1932–2018

MARKET

16 Purchase Prices of Fruit and Vegetables in the Second Quarter of 2018 (I. Strojewska, T. Smoleński, P. Kraciński)

NEWS SET

29 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)

30 What's New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)

31 Functional Drinks (A. Bogacz)

32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

 

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz