1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

EasyDiscWO

Ciekawostki

W Polsce mamy największy wzrost produkcji opakowań szklanych w całej Unii

Według najnowszych danych całkowity wzrost produkcji opakowań szklanych wyniósł w państwach Unii Europejskiej (UE) 1,6%. Oznacza to, że klientom europejskim i spoza Unii sprzedano 22 miliony ton lub około 50 miliardów opakowań szklanych. Dane te opublikowała dziś Europejska Federacja Opakowań Szklanych - FEVE(1).


Wszystkie kraje UE odnotowały progres, ale w różnym zakresie. W Polsce wyniósł on 7,4% i był to najlepszy wynik w Europie. Wzrost w południowo-wschodnim obszarze Unii to 2.9%, w północno-środkowym – 2,1%, a we Francji – 2,2%. Poza strefą Unii Europejskiej zdecydowanym liderem jest Turcja z imponującym rezultatem 14,8%. Wszystkie dane potwierdzają stabilny trend wzrostowy z poprzednich lat. Dotyczy on opakowań szklanych na żywność i napoje, flakonów na perfumy, kosmetyków oraz pojemników przeznaczonych dla sektora farmaceutycznego.
„Biorąc pod uwagę malejący wskaźnik konsumpcji w UE oraz ryzyko deflacji w większości jej krajów, wyniki te są naprawdę bardzo dobre i napawają głębokim optymizmem" – komentuje Vitaliano Torno, szef FEVE. „Klienci nadal preferują opakowania szklane, chcąc nadać dodatkową wartość swoim produktom, a tym samym wskazać na ich wysoką jakość i bezpieczeństwo dla zdrowia konsumentów".

Opublikowane dane potwierdzają wnioski z wcześniejszego badania przeprowadzonego przez Ernst & Young Study na zlecenie FEVE (2) . Jego celem było oszacowanie społecznego, środowiskowego oraz ekonomicznego oddziaływania przemysłu zajmującego się produkcją opakowań szklanych. Badanie wykazało, że sektor ten jest wzorcowym przykładem dobrze funkcjonującego modelu ekonomii cyrkularnej, opartego na recyklingu szkła w myśl hasła „butelka do butelki". Z jednej strony oznacza to mniej odpadów, mniejsze zużycie surowców oraz energii, a także mniejszy negatywny wpływ na środowisko. Z drugiej, zapewnia długofalowy wzrost gospodarczy oraz miejsca pracy.
Firmy zajmujące się produkcją opakowań szklanych inwestują rocznie około 610 milionów euro – lub 10% rocznych kosztów operacyjnych – w innowacje oraz utrzymanie sieci 162 europejskich fabryk i około 125 tys. bezpośrednio lub pośrednio powiązanych z nimi miejsc pracy. Wywierają też pozytywny wpływ na równowagę handlową w Europie, inwestując 21 miliardów euro w produkty pakowane w szkło.
„Sektor opakowań szklanych to prężny przykład ekonomii cyrkularnej, zdolnej przystosować się do zmieniających się potrzeb rynku oraz pozostający konkurencyjnym. Ważne jest, że nieustannie inwestujemy, by tworzyć wysokiej jakości rozwiązania dla konsumentów w całej Europie" – podsumowuje Vitaliano Torno.

Przypisy
(1) Szczegóły oraz tabele można pobrać ze strony Europejskiej Federacji Opakowań Szklanych (FEVE) – www.feve.org.
(2) Raport z badania Ernst and Young Study „Środowiskowy, społeczny oraz ekonomiczny wkład sektora zajmującego się produkcją szklanych pojemników w Europie" znajduje się na stronie FEVE – https://tinyurl.com/obsmleu.

Produkcja opakowań szklanych z 6 lat w ilości ton oraz wzrost odnotowany w 2014 r. w każdym z krajów.

Kraj/

Obszar

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Wzrost 14/13

Niemcy

3,778,852

3,787,750

4,065,452

3,934,844

3,933,641

3,973,786

1,0%

Włochy 

3,332,414

3,506,532

3,568,710

3,391,637

3,445,302

3,467,462

0,6%

Francja

3,153,660

3,152,023

3,310,186

3,146,755

3,030,949

3,097,473

2,2%

Zjednoczone

Królestwo

2,116,155

2,316,604

2,310,667

2,226,321

2,240,759

2,245,986

0,2%

Inne kraje Północ i Centrum

1,950,400

1,950,400

2,041,404

2,096,753

2,093,984

2,138,703

2,1%

Hiszpania

1,927,949

1,979,957

2,067,016

2,012,381

2,087,000

2,099,236

0,6%

Portugalia

1,288,314

1,312,909

1,351,919

1,441,962

1,439,429

1,451,735

0,9%

Inne kraje UE Południowy Wschód

1,068,659

1,068,659

1,186,726

1,198,207

1,364,601

1,403,563

2,9%

Turcja

612,571

779,462

822,502

950,000

1,021,000

1,172,313

14,8%

Polska

908,792

986,347

986,750

996,660

1,003,551

1,078,071

7,4%

Całkowity Europa

20,137,767

20,840,643

21,711,331

21,395,520

21,660,216

22,128,328

2,2%

Całkowity UE 28

19,420,899

19,956,884

20,783,077

20,333,593

20,533,216

20,858,515

1,6%

                         

Uwaga: Dane pokazują całkowitą produkcję  opakowań szklanych (butelek  i słoików do żywności, napojów oraz flakonów) w tonach.

Inne kraje Północ – Centrum: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Holandia, Szwecja, Szwajcaria.            

Inne kraje Południowy – Wschód: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Grecja, Węgry, Rumunia, Słowacja.

Unidex Resizer 800

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz