1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

baner JMR

czaja

Ciekawostki

Zwyczaje żywieniowe Polaków

Polacy uwielbiają rodzimą kuchnię, która niestety nie jest najzdrowsza. Mimo, iż świadomość dotycząca zdrowego odżywiania się wzrasta, to ikoną polskiej kuchni wciąż pozostaje schabowy
z ziemniakami i surówką. Dieta Polaków natomiast jest ciągle uboga w warzywa, owoce oraz przetwory z nich produkowane, takie jak soki i musy.

Czytaj więcej...

Dobieramy wino do potrawy

Dopasowanie wina do potrawy wcale nie jest łatwe - stworzenie harmonijnej kompozycji jest wręcz sztuką. Tym trudniejszą, iż obecnie mamy do wyboru ogromny wachlarz win
i jeszcze więcej różnych dań. Ambasador win z portugalskiego regionu Tejo pomaga poznać podstawowe reguły łączenia wina z potrawami.

Czytaj więcej...

Jak przekonać dzieci do spożywania warzyw i owoców?

Zabawa w restaurację czy wielogodzinne prośby o zjedzenie chociaż plasterka ogórka? Sposobów na przekonanie dziecka do jedzenia warzyw i owoców jest wiele. Światowa Organizacja Zdrowia zaleca spożywanie ich codziennie w 5 porcjach . W przypadku wyjątkowych niejadków wydaje się to być nieosiągalne. Jednak należy pamiętać, że jedną z pięciu porcji warzyw i owoców z powodzeniem mogą zastąpić soki i musy. Są lubiane przez dzieci ze względu na smak i formę podania.

Czytaj więcej...

Wyniki kontroli przeprowadzonych przez IJHRAS w I kw. 2015 r.

I. Cel kontroli

W I kwartale 2015 r. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych przeprowadziła
kontrole w zakresie jakości handlowej m.in.:
- serów (podpuszczkowych, pleśniowych, kozich, owczych, topionych), serków smakowych
(homogenizowanych, do smarowania itp.), mlecznych napojów fermentowanych, tłuszczów
mlecznych,
- musztardy,
- chrzanu,
- majonezów i sosów majonezowych,
- napojów spirytusowych (w tym przede wszystkim wódki i likierów),
- owoców cytrusowych, kiwi, winogron, grejpfrutów, awokado, ananasów, mango oraz papryki
i sałaty.
Ponadto w zakresie znakowania kontrolą objęto analogi przetworów mlecznych.
Kontrolę jakości handlowej musztardy przeprowadzono po raz pierwszy.
Przeprowadzone kontrole miały na celu sprawdzenie, czy artykuły rolno-spożywcze spełniały
wymagania w zakresie jakości handlowej określone w przepisach o jakości handlowej oraz
dodatkowe wymagania zadeklarowane przez producenta. W trakcie kontroli sprawdzono trzy
podstawowe elementy jakości handlowej, tj. cechy organoleptyczne (m.in. smak i zapach, barwę,
konsystencję), parametry fizykochemiczne (m.in. kwasowość, obecność mleka krowiego
w przetworach mlecznych kozich, oznaczenie zawartości tłuszczu, wody, alkoholu, cukrów, soli)
oraz znakowanie produktów żywnościowych. W przypadku przetworów mlecznych zbadano
również mikroflorę charakterystyczną.
II. Zakres kontroli
Kontrole przeprowadzono w 320 podmiotach, w tym u:
- 151 podmiotów zajmujących się obrotem świeżymi owocami i warzywami,
- 96 producentów przetworów mlecznych i ich analogów,
- 43 producentów chrzanu, musztardy, majonezów i sosów majonezowych,
- 30 producentów napojów spirytusowych.
Kontrolą objęto w zakresie:
1. cech organoleptycznych – 481 partii produktów, w tym:
- 366 partii przetworów mlecznych,
- 40 partii musztardy,
- 40 partii majonezów i sosów majonezowych,
- 35 partii chrzanu,
2. parametrów fizykochemicznych – 559 partii produktów, w tym:
- 367 partii przetworów mlecznych,
- 77 partii napojów spirytusowych,
- 40 partii musztardy,
- 40 partii majonezów i sosów majonezowych,
- 35 partii chrzanu,
3. znakowania – 2 127 partii produktów, w tym:
- 1 516 partii świeżych owoców i warzyw,
- 378 partii przetworów mlecznych,
- 97 partii napojów spirytusowych,
- 41 partii musztardy,
- 41 partii majonezów i sosów majonezowych,
- 35 partii chrzanu,
- 19 partii analogów przetworów mlecznych,
4. cech mikrobiologicznych – 81 partii przetworów mlecznych.
Ponadto w toku kontroli świeżych owoców i warzyw sprawdzono również ich jakość handlową
w zakresie pozostałych wymagań określonych w normach (tj. wymagań minimalnych, wymagań
dotyczących dojrzałości, klasyfikacji, wielkości i prezentacji) oraz dokumentację towarzyszącą.
III. Wyniki kontroli
Jakość handlowa poszczególnych grup artykułów rolno-spożywczych kształtuje się następująco:
1. W zakresie cech organoleptycznych odnotowano spadek udziału zakwestionowanych partii
w przypadku przetworów mlecznych o 2,5 p.p. (w porównaniu do wyników kontroli z II kw.
2014 r.). Wykryte nieprawidłowości dotyczyły głównie niewłaściwego smaku i barwy.
W przypadku chrzanu, musztardy, majonezów i sosów majonezowych nie stwierdzono
nieprawidłowości w przedmiotowym zakresie.
2. Mniejszy udział liczby partii o niezgodnych z deklaracją parametrach fizykochemicznych
stwierdzono w przypadku majonezów i sosów majonezowych o 3,9 p.p. (w stosunku o wyników
kontroli z I kw. 2012 r.) oraz przetworów mlecznych o 1,7 p.p. (w stosunku o wyników kontroli
z II kw. 2014 r.). Wzrósł natomiast odsetek zakwestionowanych partii napojów spirytusowych
o 3,9 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z III kw. 2013 r.).
W I kw. 2015 r. po raz pierwszy uwzględniono w kontroli oznaczenie parametrów
fizykochemicznych chrzanu (poprzednia kontrola obejmowała wyłącznie znakowanie)
i musztard (produkt nie był wcześniej kontrolowany).
Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in.:
- niezgodnej z deklaracją producenta (tj. zawyżonej i zaniżonej) zawartości tłuszczu oraz
obecności mleka krowiego w produkcie kozim – w przypadku przetworów mlecznych,
- obecności niedeklarowanej substancji konserwującej, zaniżenia kwasowości – w przypadku
chrzanu,
- zaniżenia zawartości soli oraz obecności zanieczyszczeń mineralnych – w przypadku
musztardy,
- niezgodnej z deklaracją producenta (tj. zawyżonej i zaniżonej) zawartości tłuszczu, soli,
żółtka jaja, substancji konserwujących– w przypadku majonezów i sosów majonezowych,
- zaniżenia zawartości alkoholu etylowego w stosunku do deklaracji – w przypadku napojów
spirytusowych.
Wystąpienie nieprawidłowości w zakresie cech organoleptycznych oraz parametrów
fizykochemicznych wynika z błędów popełnionych podczas procesu produkcyjnego
(np. nieprzestrzegania receptur, stosowania surowców o niewłaściwej jakości). Obecność
niezadeklarowanych surowców jest świadomym fałszowaniem wyrobów gotowych, poprzez
ukrywanie przez producenta rzeczywistego składu produktu.
Z powyższego wynika, że nie wszyscy producenci dokładają należytej staranności, aby uzyskać
produkty o oczekiwanej przez konsumentów jakości.
3. Odsetek partii przetworów mlecznych o niewłaściwych cechach mikrobiologicznych wzrósł
o 2,4 p.p. (w porównaniu do wyników kontroli z II kw. 2014 r.). Stwierdzone nieprawidłowości
dotyczyły braku obecności deklarowanych kultur bakterii fermentacji mlekowej.
4. Udział partii nieprawidłowo oznakowanych zmniejszył się w przypadku:
- chrzanu o 27,4 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z IV kw. 2011 r.),
- majonezów i sosów majonezowych o 15,5 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z I kw.
2012 r.),
- napojów spirytusowych o 2,7 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z III kw. 2013 r.).
Wzrost odsetka partii nieprawidłowo oznakowanych stwierdzono natomiast w przypadku
przetworów mlecznych – o 8,6 p.p. (w porównaniu do wyników kontroli z II kw. 2014 r.).
Ponadto zakwestionowano oznakowanie połowy skontrolowanych partii analogów przetworów
mlecznych oraz niemal jedną piątą partii musztardy poddanych kontroli.
Nieprawidłowości w zakresie znakowania:
- Nazwa i rodzaj produktu, m.in.:
− użycie w nazwie wyrobu seropodobnego sformułowania „...Gouda..." powszechnie
kojarzonego przez konsumentów z serem podpuszczkowym;
− umieszczenie na wyrobie nazwy „... Gouda. Ser topiony w plastrach" sugerującej, że do
jego produkcji użyto sera gouda, podczas gdy w rzeczywistości głównym składnikiem
był ser cheddar;
− użycie nazwy „Owsianka..." na produkcie, którego podstawę stanowi jogurt
z niewielkim dodatkiem płatków owsianych i ziaren owsa);
− zastosowanie nazwy „śliwowica" sugerującej, że wyrób to okowita otrzymana jedynie
ze śliwek, podczas gdy do sporządzenia zacieru zastosowano pastę śliwkową
z dodatkiem rodzynek, co było niezgodne z obowiązującymi przepisami;
− umieszczenie na etykiecie sformułowania sugerującego, że produkt to whisky, podczas
gdy wyrób nie spełniał definicji whisky określonej w przepisach;
− brak nazwy (kategorii) napoju spirytusowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;
− stosowanie dwóch wykluczających się nazw dla wyrobu gotowego (np. „...waniliowy
z truskawkami i „... o smaku waniliowym z truskawkami").
- Skład, m.in.:
− brak w wykazie składników wszystkich surowców użytych do produkcji (np. substancji
konserwującej, barwnika);
− brak podkreślenia nazwy składnika powodującego alergie lub reakcje nietolerancji za
pomocą pisma wyraźnie odróżniającego ją od reszty wykazu składników (np. gorczycy,
mleka, lecytyny sojowej);
− użycie sformułowania typu „nie zawiera konserwantów, bez barwników, bez
zagęstników" w oznakowaniu przetworów mlecznych oznakowanych jako „naturalne",
do których z zasady nie wolno dodawać substancji dodatkowych;
− podanie w oznakowaniu jogurtu naturalnego informacji „bez dodatku cukru" w sytuacji,
gdy cukier nie jest niezbędny do wytworzenia przedmiotowego produktu;
− brak informacji odnośnie procentowej zawartości składnika podkreślonego w nazwie lub
kojarzonego z daną nazwą, a także podanie jej niezgodnie z prawdą (np. zawartości
żółtka jaja i tłuszczu w „majonezie");
− podanie składników bez zachowania porządku malejącego według ich masy.
 Ilość, np. podanie na opakowaniu różnych informacji dotyczących ilości nominalnej (na
kubeczku „masa netto 400 g", a na wieczku „400 ml").
 Pochodzenie, np.:
− zamieszczenie na etykiecie napoju spirytusowego opisu sugerującego, że użyte do
produkcji śliwki pochodzą z sadu znajdującego się na terenie jednej z polskich gmin,
podczas gdy faktycznie surowiec był importowany z Mołdawii;
− zastosowanie grafiki przedstawiającej góry oraz określenia odnoszącego się do Tatr
w nazwie wyrobu, podczas gdy zarówno użyte składniki jak i miejsce produkcji wyrobu
nie miały związku z tym rejonem.
- Metody wytwarzania, m.in.:
− podawanie określeń typu „staropolski", „sarmacki" przy braku dokumentów
potwierdzających tradycyjne metody wytwarzania i stosowaniu w procesie produkcji
dodatków i przetworzonych surowców (np. substancji zagęszczających, serwatki
w proszku);
− brak podania w nazwie wyrobu informacji dotyczących zastosowanych procesów
technologicznych (np. parzenia).
Nieprawidłowości dotyczące znakowania wynikają z nieznajomości przepisów, nieprawidłowej
ich interpretacji lub niedostosowania opakowań do nowych (obowiązujących od dnia 13 grudnia
2014 r.) wymagań rozporządzenia nr 1169/2011. Przyczyną może być również celowe działanie
producentów, którzy świadomie wprowadzają w błąd konsumenta poprzez zamieszczanie na
opakowaniu nieprawdziwych informacji.
W odniesieniu do świeżych owoców i warzyw odnotowano wzrost udziału partii
zakwestionowanych w zakresie znakowania o 3,4 p.p. (w stosunku do wyników kontroli z IV kw.
2014 r.). Zmniejszył się natomiast odsetek partii z nieprawidłowościami w zakresie wymagań
jakościowych o 1,3 p.p. Kontrolowane partie najczęściej kwestionowano w związku z brakiem
informacji o kraju pochodzenia lub podaniem błędnej informacji w tym zakresie. Stwierdzane
nieprawidłowości dotyczyły także umieszczania niepełnych informacji o produkcie w dokumentacji
towarzyszącej lub jej całkowitego braku.
IV. Sankcje
W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami wojewódzcy inspektorzy
JHARS:
-wydali 132 decyzje administracyjne, w tym:
− 99 decyzji nakazujących poddanie produktów określonym zabiegom (w tym prawidłowego
oznakowania, ponownego przerobu, przeklasyfikowania),
− 18 decyzji nakładających kary pieniężne na łączną kwotę niemal 29 tys. zł,
− 15 decyzji zakazujących wprowadzenia do obrotu artykułów rolno-spożywczych,
- nałożyli 80 grzywien w drodze mandatów karnych na łączną kwotę ponad 17 tys. zł.

Dlaczego warto jeść owoce jagodowe?

Lato to czas obfitości świeżych i pysznych owoców. Pojawiają się truskawki, maliny, borówki i porzeczki, których niezwykłe właściwości znane są od pokoleń. W końcu nie tylko doskonale wyglądają. Mają również niepowtarzalny, orzeźwiający smak i dostarczają witamin i składników mineralnych w najlepszej, naturalnej formie. Właśnie ruszyła kampania pt. „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców" zorganizowana przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej zachęcająca do odkrycia siły, która drzemie w tych małych owocach o wielkiej mocy.

Czytaj więcej...

logo sigma

sigma promo

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz