1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Nauka i przemysł

Bioprzemysł - pierwszy konkurs otwarty

8 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries ). W ramach ogłoszonego konkursu znajduje się 16 tematów. Poniżej tematy badawcze, a ich szczegółowy opis i zakres zawarty jest w Programie Pracy: BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams


Pełna dokumentacja konkursowa: program Pracy/Work Programme, warunki przystąpienia do konkursu i inne niezbędne informacje znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-bbi-ppp-2014-1.html

Termin nadsyłania wniosków upływa 15 października br.

Jednocześnie Komisja Europejska oraz konsorcjum BIC (Bio Industry Consortium) zapraszają na dzień informacyjny do Brukseli w dniu 2 września br. Wydarzenie to będzie również doskonałą okazją do spotkania potencjalnych partnerów do współpracy w projekcie.

Rejestracja na to wydarzenie upływa 20 lipca br. Informacje i rejestracja na stronie: http://ec.europa.eu/research/bioeconomy/news-events/news/20140902_en.htm

Bieżące informacje dotyczące innych ciekawych Konferencji i warsztatów w zakresie BBI na stronie: http://biconsortium.eu/

 

 

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz