1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

Nowe programy ministra: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności

Edukacja kształtująca kreatywnych obywateli, rozbudzanie innowacyjności i zacieśnienie współpracy szkół i uczelni – to wspólny cel dwóch nowych programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od jesieni rozpoczną się: Uniwersytet Młodych Wynalazców i Akademickie Centrum Kreatywności.


– Edukację musimy traktować jako ciągły proces uczenia się – od przedszkola, przez szkoły, po uczelnie. Takie myślenie o edukacji pozwoli kształtować kreatywne, krytycznie myślące i potrafiące rozwiązywać problemy społeczeństwo – podkreśla minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska. – W ostatnich latach powstało setki nowoczesnych laboratoriów, bibliotek, centrów nauki. Tę bazę uczelnie mogą wykorzystać również do popularyzacji nauki i edukacji uczniów, którzy w przyszłości będą studentami, a może i naukowcami. Chciałabym, aby uczelnie otworzyły się na uczniów i nauczycieli. Wszyscy na tym skorzystają – dodaje.
Uniwersytet Młodych Wynalazców to program, który ma wzmocnić współpracę między szkołami i uczelniami. Wspiera uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych w rozwoju ich aktywności naukowej oraz pobudza innowacyjność oraz kreatywność. W ramach programu uczniowie i ich nauczyciele będą mogli m.in. prowadzić wspólnie z kadrą akademicką projekty naukowe, korzystać z bibliotek uniwersyteckich oraz laboratoriów. Pod okiem profesorów młodzież stworzy wynalazki, wykona doświadczenia, przygotuje publikacje naukowe.
Budżet programu wynosi 2 mln zł, z czego maksymalnie 50 tys. zł trafi do każdego z czterdziestu wybranych w konkursie Uniwersytetów Młodego Wynalazcy. Pieniądze przeznaczone zostaną m.in. na zakup drobnej aparatury naukowo-badawczej, odczynniki, a także pokryją koszty publikacji naukowych. Program potrwa do listopada 2015 r.
Akademickie Centrum Kreatywności mają na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności przyszłych nauczycieli. Studenci – przyszli nauczyciele – będą uczyć się w nich m.in. jak rozwijać w uczniach takie umiejętności jak praca w grupie czy rozwiązywanie problemów, a także jak radzić sobie z konfliktami w klasie, zarządzać grupą, tworzyć programy nauczania, projektować działania edukacyjne oraz kierować procesem kształcenia. Akademickie Centra Kreatywności mają stać się placówkami, które wzorcowo kształcą nauczycieli w oparciu o najnowsze metody dydaktyki i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a także upowszechniają aktualne metody dydaktyczne wśród pracujących nauczycieli. Akademickie Centra Kreatywności będą miały za zadanie opracować wzorcowe metody dydaktyczne pracy nauczyciela z uczniem z różnych przedmiotów. Metody te zostaną przetestowane w tzw. szkołach ćwiczeń (przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych), w których studenci będą odbywali praktyki. Najlepsze metody będą upowszechniane wśród pracujących nauczycieli. Budżet programu wynosi 2,5 mln zł, do każdej jednostki trafi nawet 250 tys. zł. Pieniądze przeznaczone będą m.in. na zaproszenie profesorów wizytujących, potrzebne oprogramowanie oraz analizy.
Projekt zostanie zrealizowany wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej i potrwa do listopada 2015. Oba programy finansowane są z funduszy europejskich – z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Uniwersytety Młodych Wynalazców i Akademickie Centra Kreatywności będą wyłonione w konkursie, który wkrótce zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.nauka.gov.pl. Aby wziąć udział w obu programach uczelnie mogą składać wnioski do końca września. Programy rozpoczną się jesienią. Komunikat o składaniu wniosków MNiSW opublikuje w przyszłym tygodniu.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz