1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

„Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro”

Oddział Warszawski Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich (SIMP), informuje, że w dniach 24 – 27 października 2014 r., pod hasłem „Warszawa - technika wczoraj, dziś, jutro", odbędą się IV Warszawskie Dni Techniki (WDT).

Dni są adresowane do wszystkich mieszkańców Warszawy, ale przede wszystkim do młodzieży szkolnej. Tegoroczne Dni będą poświęcone technice samochodowej oraz lotniczej, a także zastosowaniom laserów. W ramach Dni odbędzie się szereg spotkań i wizyt
w wiodących ośrodkach stołecznej techniki. Z nowatorskimi zastosowaniami techniki uczestnicy Dni będą mogli zapoznać się w pracowniach i laboratoriach m.in. Politechniki Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutach Naukowo-Badawczych: Lotnictwa, Mechaniki Precyzyjnej i innych. Stałym celem Warszawskich Dni Techniki jest:
 docenienie zawodu inżyniera i technika oraz zachęcenie młodzieży do zdobywania wiedzy o technice
 uświadomienie atrakcyjności studiów technicznych,
 zapoznanie młodzieży z techniką w życiu miasta oraz funkcjonujących w nim ośrodków naukowych i przemysłowych,
 poszerzenie wiedzy o aktualnym stanie techniki i innowacyjności zastosowań technicznych,
 budzenie poczucia dumy z osiągniętych dokonań technicznych.

Honorowy patronat nad imprezą objęli:
 Prezydent m.st. Warszawy - Hanna Gronkiewicz-Waltz,
 Wojewoda Mazowiecki - Jacek Kozłowski,
 Mazowiecki Kurator Oświaty - Karol Semik.

Liczymy, że IV Warszawskie Dni Techniki zyskają zainteresowanie mieszkańców miasta oraz instytucji, które w swej działalności korzystają ze zdobyczy współczesnej techniki.
Więcej informacji o Dniach na stronie www.dni-techniki.waw.pl.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz