1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

System DSK – gwarancja autentyczności i jakości soków

Opakowania produktów wytwarzanych przez przemysł spożywczy to prawdziwe wyzwanie dla przeciętnego konsumenta, ponieważ zawiera liczne informacje dotyczące składu, wartości odżywczych, bezpieczeństwa i jakości produktu oraz opakowania, nie wspominając o danych informacyjnych, takich jak termin przydatności do spożycia, warunki przechowywania czy nazwa i adres producenta. Przyswajanie ich wszystkich to niezwykle cenna umiejętność dla konsumenta, jednak niektóre branże wprowadzają dodatkowo swoje systemy kontrolne i jakościowe, po których konsumenci mogą „na skróty" czyli bez szczegółowego przypatrywania się za każdym razem informacjom na etykiecie, rozpoznać wysokojakościowe i autentyczne produkty. Jednym z takich systemów jest ten działający od 12 lat w branży sokowniczej w Polsce – czym jest zatem Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) i jakie gwarancje daje konsumentowi zakup wyrobów z tym właśnie logo?

pobrane

Dobrowolny System Kontroli soków i nektarów (DSK) to jednostka działająca w ramach Stowarzyszenia Krajowej Unii Producentów Soków (KUPS), powołana już w 2002 roku z inicjatywy producentów soków, a działająca od początku na podstawie Regulaminu i Procedur DSK. Nadrzędnym zadaniem systemu jest bezwzględne zapewnienie polskim konsumentom autentycznych, bezpiecznych i wysokojakościowych wyrobów sokowniczych. Istotną rolą systemu DSK, wręcz namacalną dla konsumenta, jest zapobieganie obniżaniu jakości produktów, niedopuszczanie do wprowadzania w błąd klienta oraz do naruszania obowiązującego prawa przez samych producentów.
Najważniejszymi celami systemu DSK działającego w Polsce z sukcesem już przecież od 12 już lat, jest poprawa jakości soków, napojów i nektarów z owoców i warzyw, zapewnienie uczciwej konkurencji na rynku branżowym oraz ochrona wizerunku przemysłu, zabezpieczenie przestrzegania niezbędnych przepisów prawnych i wymogów technicznych, a także współpraca z urzędowymi instytucjami legislacyjnymi i kontrolnymi w zakresie jakości soków, nektarów i napojów.

Najważniejsze cechy charakteryzujące system DSK to dobrowolne uczestnictwo, zakres obejmujący produkty finalne i surowce, pełna akceptacja zharmonizowanych norm prawnych i odgórnych wytycznych, obowiązek wprowadzenia systemu pełnej identyfikowalności. System DSK restrykcyjnie obejmuje cały rynek krajowy (w tym także import), a z założenia jest także systemem otwartym – dla producentów, firm handlowych, importerów wyrobów gotowych i półproduktów oraz dla sieci handlowych.

Warto podkreślić, że działający w Polsce system DSK jest systemem niezależnym, natomiast wzoruje się na zasadach działania uznanego Europejskiego Systemu Kontroli Jakości soków i nektarów (EQCS). Wszyscy producenci przystępujący do DSK dobrowolnie zobowiązują się do przestrzegania zasad uczciwej konkurencji odnośnie jakości produkowanych wyrobów, a jako członkowie poddawani są regularnym audytom kontrolnym (oceniającym warunki produkcji, system identyfikowalności surowców i źródło ich pochodzenia). Istotnym elementem zapewniającym skuteczne funkcjonowanie systemu DSK jest także poddawanie szczegółowej ocenie i analizie jakości wyrobów członków oraz nie członków DSK drogą kontroli próbek pobieranych z rynku, tak w przypadku wyrobów markowych jak i marek własnych. Sprawnie i skutecznie działający schemat kontroli DSK zapewnia pełną poufność przy ocenie próbek, jak również anonimowość przy podejmowaniu decyzji odnośnie niezbędnych działań korygujących podejmowanych przez danego wytwórcę.
System DSK deklaruje i podejmuje następujące działania restrykcyjne wobec nieuczciwych wytwórców:
- wezwanie do natychmiastowego podjęcia działań naprawczych i prewencyjnych
- informacja do dystrybutorów, sieci handlowych i uprawnionych instytucji kontroli zewnętrznej
- informacja do mediów informacyjnych i konsumenckich
- kontrola warunków produkcji (dotyczy członków DSK)
- usunięcie z grona członków DSK
- wszczęcie postępowania prawnego lub inne działania wg decyzji Zarządu KUPS.

W ramach swojej działalności, KUPS planuje w najbliższej przyszłości przyznawać certyfikaty DSK, a każdy taki dokument będzie potwierdzeniem wysokiej jakości produktów sokowniczych i uprawniał będzie producenta do posługiwania się logo DSK na opakowaniach produktu, dokumentach dotyczących wyrobu oraz w materiałach promocyjno-informacyjnych. Certyfikat DSK będzie każdorazowo nadawany po badaniach i ocenie produktu przez niezależne gremium, oddzielnie dla każdego rodzaju soku, nektaru lub napoju, każdej marki handlowej producenta oraz każdego rodzaju opakowania na okres jednego roku, z możliwością przedłużenia.

„Logo DSK na opakowaniu produktu to dla klienta sięgającego po wyrób w sklepie informacja o najwyższej gwarancji jakości na polskim rynku. Wybór produktu z logo DSK to gwarancja autentyczności, wysokiej jakości i należnej wartości odżywczej, bezpieczeństwa oraz zgodności z nadrzędnymi kodeksami praktyk. Gwarancja jest wynikiem regularnych skrupulatnych kontroli, niezależnych audytów i badań rynkowych, wykonywanych przez autonomiczne laboratoria specjalistyczne krajowe i zagraniczne" podsumowuje sens systemu DSK pani Barbara Groele, sekretarz generalny Stowarzyszenia KUPS.

Źródło: KUPS

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz