1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

Polscy naukowcy i przedsiębiorcy ruszą na podbój USA

Rozpoczęcie działalności Polsko - Amerykańskiej Rady ds. Innowacji oraz nawiązanie współpracy z amerykańskimi naukowcami, przedsiębiorcami i inwestorami to główne cele wydarzenia poświęconego innowacjom organizowanego przez Polskę w USA.

W dniach 16-21 listopada w Los Angeles oraz Dolinie Krzemowej odbędzie się Polsko - Amerykański Tydzień Innowacji.

– Prawdziwa innowacyjność to wynik współpracy, łączenia myśli i środków. Często ma to charakter międzynarodowy. Na naszej współpracy z Amerykanami zyskają nie tylko nasi naukowcy. To będzie również ogromna szansa dla świata biznesu, który coraz lepiej rozumie, że trzeba stawiać na innowacje i współpracę z naukowcami – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska - Bobińska.

Polsko - Amerykański Tydzień Innowacji (PATI) to pierwsza inicjatywa będąca następstwem podpisanego w trakcie czerwcowej wizyty prezydenta Baracka Obamy w Warszawie polsko - amerykańskiego porozumienia dotyczącego współpracy w dziedzinie innowacji. Jego przyjęcie to rezultat prac, w które po stronie polskiej zaangażowane były Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Strony porozumienia zobowiązały się do ustanowienia Polsko - Amerykańskiej Rady ds. Innowacji, która ma zarządzać wspólnymi przedsięwzięciami. Inauguracyjne posiedzenie Rady, której współprzewodniczącym jest prof. Włodzisław Duch, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, będzie jednym z wydarzeń otwierających PATI. Podpisana zostanie także wspólna deklaracja, określającą plan dalszych działań w ramach Polsko - Amerykańskiego Programu Innowacji. To jedyny tego typu dwustronny program ustanowiony przez stronę amerykańską.

– Polska nauka jest na wysokim, światowym, poziomie. Potrafimy przy tym być kreatywni i innowacyjni. Mam więc nadzieję, że jesteśmy dla Amerykanów atrakcyjnymi partnerami – mówi prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Bardzo dynamiczny rozwój start-upów oraz firm technologicznych w USA daje szansę, że również nasi przedsiębiorcy będą mogli z powodzeniem konkurować w Dolinie Krzemowej odnosząc kolejne sukcesy na światowych rynkach – dodaje dyrektor NCBR.

W Polsko - Amerykańskim Tygodniu Innowacji udział weźmie między innymi ponad 100 - osobowa delegacja polskich przedsiębiorców, naukowców, i środowiska start-upów. W trakcie PATI będą mieli wiele okazji do nawiązania kontaktów i omówienia możliwości współpracy w obszarze B+R z przedstawicielami strony amerykańskiej. Służyć temu będą zarówno dedykowane poszczególnym dziedzinom i branżom dyskusje i debaty oraz tzw. pitch sessions. Tak właśnie zostały zaplanowane dwa szczególne wydarzenia zorganizowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - konferencje na jednych z najlepszych uczelni na świecie: Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley (19.11.) oraz Uniwersytecie Stanforda (20.11.). W ich trakcie, poza debatami i prezentacjami dotyczącymi m.in. biotechnologii, energetyki, ICT czy przemysłu kreatywnego, odbędzie się także dyskusja na temat możliwości współpracy polskich i amerykańskich partnerów, jakie dają programy UE: Horyzont 2020 oraz Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

W programie Polsko - Amerykańskiego Tygodnia Innowacji znajdują się także prezentacje oferty i osiągnięć polskich firm nowych technologii.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz