1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

"Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju" - zapowiedź konferencji

Już po raz czwarty w dniach 26-27 lutego 2015r. odbędzie się konferencja naukowa Studenckie Dni Jakości, organizowana przez naukowe koło towaroznawstwa CARGO. Sympozjum zostało objęte honorowym patronatem JM Rektora Akademii Morskiej w Gdyni prof. zw. dr hab. Piotra Jędrzejowicza, Dziekana Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa prof. dr hab. inż. Piotra Przybyłowskiego, prezydenta Gdyni dr Wojciecha Szczurka oraz Marszałka Województwa Pomorskiego dr Mieczysława Struka .

Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Towaroznawstwo w zrównoważonym rozwoju". W programie przewidziane są prezentacje uczestników w następujących obszarach tematycznych: rola współczesnego towaroznawstwa w kreowaniu innowacyjnych technologii, towaroznawcze aspekty zarządzania produktem i marką, towaroznawstwo w logice, bezpieczeństwo i kształtowanie jakości żywności, ekologiczne aspekty w towaroznawstwie, metody i techniki doskonalenia jakości, znormalizowane i zintegrowane systemy zarządzania, społeczne i ekonomiczne aspekty zarządzania w organizacjach. Ponadto na zakończenie pierwszego dnia obrad przewidziano liczne atrakcje dla uczestników, m.in. zwiedzanie Daru Młodzieży (szkolnego statku szkoleniowego, należącego do Akademii Morskiej w Gdyni) oraz imprezę integracyjną w klubie studenckim „Bukszpryt". Udział w wydarzeniu zadeklarowało około 50 studentów, reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Politechnika Opolska, Politechnika Łódzka Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, Politechnika Śląska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Akademia Morska w Gdyni).
Patronami medialnymi poprzednich edycji Studenckie Dni Jakości byli m.in.: gazeta Express Gdyński, Twoja Gazeta.pl, portal internetowy trójmiasto.pl. oraz Radio Gdańsk.
Spotkanie studentów i młodych pracowników- towaroznawców z całej Polski będzie kolejną okazją do umocnienia współpracy naukowej między różnymi uczelniami, a także zacieśni wcześniej nawiązane kontakty.

http://sdj.wpit.am.gdynia.pl/

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz