1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Nauka i przemysł

Ciech i SGGW będą wspólnie rozwijać nowoczesne rolnictwo

Przedstawiciele Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego i Zakładów Chemicznych Organika Sarzyna SA podpisali porozumienie o wzajemnej współpracy. Strony uzgodniły, że będą prowadzić wspólne badania naukowe, wspierać działalność dydaktyczną i naukowobadawczą SGGW, organizować kursy i szkolenia rozwojowe oraz praktyki i staże dla studentów.


- Produkcja środków ochrony roślin jest jednym z najważniejszych filarów Grupy Ciech. Nasza strategia zakłada intensywny rozwój tego obszaru. Chcemy, żeby nasze środki ochrony roślin
jeszcze lepiej odpowiadały na zapotrzebowanie nowoczesnego rolnictwa. Cieszę się, że dzięki rozpoczynającej się współpracy z tak szacowną uczelnią jaką jest Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego będziemy mogli czerpać inspirację do wdrażania innowacyjnych rozwiązań w naszej produkcji i jednocześnie wspierać rozwój nauki – powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu
Ciech.

ciech

(od lewej): prof. dr hab. Jan Niemiec, Prorektor ds. Nauki (SGGW), dr hab. Grażyna Garbaczewska, dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii (profesor SGGW), Andrzej Kopeć, Prezes Zarządu Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna


W imieniu SGGW umowę podpisali Prorektor ds. Nauki prof. dr hab. Jan Niemiec oraz Dziekan Wydziału Rolnictwa i Biologii, prof. nadzw. dr hab. Grażyna Garbaczewska.
- Jest mi niezmiernie miło rozpocząć współpracę pomiędzy największym w Polsce uniwersytetem przyrodniczym i największym krajowym producentem Środków Ochrony Roślin. Nasze jednostki
oprócz pozycji krajowego lidera łączą przede wszystkim obszary badawcze. Mam nadzieję, że dzięki wspólnym cechom takim jak innowacyjność i kreatywność, nasza współpraca przyczyni się
do wspólnych sukcesów. Dzisiejsze spotkanie jest dowodem na to, iż 200-letnia tradycja kształcenia rolniczego w Polsce pielęgnowana przez naszą Uczelnię jest zawsze aktualna –
powiedział prof. dr hab. Jan Niemiec - Prorektor ds. Nauki Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Bezpośrednim partnerem umowy z SGGW jest wiodący na polskim rynku producent środków ochrony roślin - Zakłady Chemiczne Organika Sarzyna, spółka z Grupy Ciech. Firmę reprezentował
Prezes Zarządu Andrzej Kopeć.
- Wierzę, że połączenie sił, wymiana wiedzy i doświadczenia przysłuży się rozwojowi zarówno nauki jak i naszych produktów z korzyścią dla polskiego rolnictwa – skomentował Andrzej Kopeć,
Prezes Zarządu Z. CH. Organika Sarzyna SA.

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz