1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

Nowe propozycje dla kandydatów na studia na SGGW

Inżynieria systemów biotechnicznych, Ochrona zdrowia roślin oraz Inżynieria i gospodarka wodna to trzy nowe kierunki studiów jakie przygotowała kandydatom na studia Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Z pełną ofertę uczelni będzie można się zapoznać podczas dnia otwartego dla kandydatów, który odbędzie się 21 lutego br.

W roku akademickim 2015/2016 uczelnia przygotowała zróżnicowaną ofertę 37 interesujących kierunków studiów, w tym trzy nowe: Inżynierię systemów biotechnicznych, Ochronę zdrowia roślin oraz Inżynierię i gospodarkę wodną.

Inżynieria systemów biotechnicznych to kierunek, który umożliwia zdobycie wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji maszyn specjalistycznych i zaawansowanych technologicznie. Studia na tym kierunku oprócz teorii zapewniają dużo zajęć praktycznych, dzięki którym studenci zdobędą niezbędne kompetencje inżynierskie i konkretne uprawnienia zawodowe umożliwiające ubieganie się o certyfikaty ECDL, Cisco, Siemens, ASTOR i świadectwo SEP. Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w specjalistycznych przedsiębiorstwach technicznych i usługowych, ośrodkach badawczych w kraju i za granicą, a także będą przygotowani do prowadzenia własnej firmy. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Inżynierii Produkcji. Na Inżynierię systemów biotechnicznych wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych oraz 45 miejsc na studiach niestacjonarnych zaocznych.

Ochrona zdrowia roślin to innowacyjny kierunek, który został utworzony z myślą o przyszłych potrzebach rynku. Ten nowoczesny kierunek wyposaża studentów w szeroką wiedzę teoretyczną, a także w niezbędne umiejętności praktyczne, czyniąc ze swoich absolwentów wysokiej klasy specjalistów, którzy z łatwością odnajdą właściwe miejsce w wymagającym otoczeniu rynkowym. Zatrudnienie będą oferowały sektory związane z ochroną środowiska, polową i szklarniową produkcją rolniczą, ogrodniczą, produkcją warzyw oraz ziół, kwiatów, przedsiębiorstwa zajmujące się handlem i doradztwem, a także jednostki naukowo-badawcze. Są to studia I stopnia prowadzone na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu. Na Ochronę zdrowia roślin wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Inżynieria i gospodarka wodna to kierunek, który kształci specjalistów w zakresie technik i technologii inżynierii i gospodarki wodnej uwzględniając kryteria środowiskowe oraz szeroko pojęte potrzeby społeczne. Jest odpowiedzią na konieczność racjonalnego gospodarowania wodą i efekty postępujących zmian klimatu. Uzyskana wiedza i umiejętności pozwalają po ukończeniu studiów na podjęcie praktyki zawodowej i ubieganie się o uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej i konstrukcyjno-budowlanej. Absolwenci kierunku inżynieria i gospodarka wodna mogą być zatrudnieni m.in. w przedsiębiorstwach budownictwa wodnego, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, regionalnych zarządach gospodarki wodnej, spółkach wodnych, biurach projektów i konsultingu, instytucjach rządowych i samorządach terytorialnych. Są to studia I stopnia prowadzone naWydziale Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Na Inżynierię i gospodarkę wodną wydział przygotował 60 miejsc na studiach stacjonarnych.

Na Dzień Otwarty dla kandydatów na studia uczelnia zaprasza 21 lutego do Auli Kryształowej w kampusie SGGW w Warszawie przy ul. Nowoursynowskiej 166, w godzinach od 11-tej do 14-tej.Kandydaci na studia będą mieli możliwość porozmawiania bezpośrednio ze studentami poszczególnych kierunków, a także z nauczycielami akademickimi. To najlepszy sposób, aby z pierwszej ręki dowiedzieć się jak się studiuje na najlepszej uczelni przyrodniczej w kraju. Maturzyści otrzymają także informatory zawierające pełną informację o kierunkach studiów, wydziałach i zasadach rekrutacji. Tym kandydatom, którzy nie będą mogli osobiście przyjechać do Warszawy, uczelnia jak co roku przygotowała wirtualną wycieczkę po całym kampusie. Wystarczy kliknąć w odpowiedni baner na głównej stroniewww.sggw.pl. 

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz