1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) w Niemczech uruchamiają „niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym”.
Nowoczesne studia z zakresu zarządzania agrobiznesem według koncepcji Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) to jeden z najlepszych w Niemczech kursów zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami w gospodarce wolnorynkowej. Uruchamiane na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu studia to drugie w Polsce, po SGGW w Warszawie, magisterskie studia menażerskie dotyczące sektora rolno-spożywczego, pierwsze w południowo-zachodniej części naszego kraju. Oferta przeznaczona jest zarówno dla osób piastujących kierownicze stanowiska w sektorze prywatnym i publicznym, jak i osób, które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać. Adresatem studiów są także właściciele i kierownicy gospodarstw rolnych.
Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania krajowych i światowych rynków rolno–spożywczych. Szczególny nacisk zostanie położony na teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania, marketingu i rachunkowości. Zdobyte umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej pozwolą na efektywne zarządzanie podmiotami sektora prywatnego i publicznego.
Studia uruchomione zostały w lutym 2014 roku. Program MBA obejmuje 660 godzin i jest realizowany w ciągu 4 semestrów na zjazdach sobotnio - niedzielnych. Opłata za jeden semestr wyniesie 4300 zł (łącznie 17 200 zł). Kadrę dydaktyczną stanowić będą pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni posiadający doświadczenie praktyczne oraz wybitni praktycy życia gospodarczego.
Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dostępna jest na stronie: http://www.up.wroc.pl/mba
Sekretariat studiów podyplomowych MBA
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. 71 320 10 01

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz