1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Nauka i przemysł

Bioprzemysł - pierwszy konkurs otwarty

8 lipca br. Komisja Europejska ogłosiła pierwszy konkurs w ramach partnerstwa publiczno – prywatnego w obszarze bioprzemysłu (BBI-Bio Based Industries ). W ramach ogłoszonego konkursu znajduje się 16 tematów. Poniżej tematy badawcze, a ich szczegółowy opis i zakres zawarty jest w Programie Pracy: BBI.VC3.R6: Fermentation processes to obtain biosurfactants and specialty carbohydrates from agricultural and agro-industrial streams

Czytaj więcej...

Wystartował Uniwersytet Otwarty SGGW

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uruchomiła Uniwersytet Otwarty, który jest formą kształcenia ustawicznego dla wszystkich osób zainteresowanych pogłębieniem swojej wiedzy i umiejętności. Na początek słuchacze uniwersytetu będą mieli do wyboru 50 zróżnicowanych kursów.
Uniwersytet Otwarty SGGW to oferta edukacyjna skierowana do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę na temat wybranego zagadnienia, zdobyć nowe doświadczenie, znaleźć wymarzony kierunek studiów, odkryć swoją pasję oraz efektywnie spędzić wolny czas.

Czytaj więcej...

Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) w Niemczech uruchamiają „niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym”.
Nowoczesne studia z zakresu zarządzania agrobiznesem według koncepcji Hochschule Weihenstephan Triesdorf (HSWT) to jeden z najlepszych w Niemczech kursów zarządzania przedsiębiorstwami i instytucjami w gospodarce wolnorynkowej. Uruchamiane na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu studia to drugie w Polsce, po SGGW w Warszawie, magisterskie studia menażerskie dotyczące sektora rolno-spożywczego, pierwsze w południowo-zachodniej części naszego kraju. Oferta przeznaczona jest zarówno dla osób piastujących kierownicze stanowiska w sektorze prywatnym i publicznym, jak i osób, które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać. Adresatem studiów są także właściciele i kierownicy gospodarstw rolnych.
Studia mają na celu przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania krajowych i światowych rynków rolno–spożywczych. Szczególny nacisk zostanie położony na teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą zarządzania, marketingu i rachunkowości. Zdobyte umiejętności w zakresie analizy ekonomicznej pozwolą na efektywne zarządzanie podmiotami sektora prywatnego i publicznego.
Studia uruchomione zostały w lutym 2014 roku. Program MBA obejmuje 660 godzin i jest realizowany w ciągu 4 semestrów na zjazdach sobotnio - niedzielnych. Opłata za jeden semestr wyniesie 4300 zł (łącznie 17 200 zł). Kadrę dydaktyczną stanowić będą pracownicy naukowi krajowych i zagranicznych uczelni posiadający doświadczenie praktyczne oraz wybitni praktycy życia gospodarczego.
Zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą edukacyjną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Dostępna jest na stronie: http://www.up.wroc.pl/mba
Sekretariat studiów podyplomowych MBA
Centrum Kształcenia Ustawicznego
tel. 71 320 10 01

Prawie 5 mln zł otrzyma Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Projekt  pn. ”Staże i praktyki – Twoja kariera zaczyna się już na Uczelni” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 4.1 ,,Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałania 4.1.1 „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni”.

Celem projektu jest wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększenie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia, poszerzone o lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Czytaj więcej...

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz