1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

XVII Szkoła Technologii Fermentacji

XVII Szkoła Technologii Fermentacji odbyła się w dniach 20-22 marca 2014 r. Miejscem konferencji, podobnie jak jej dwóch poprzednich edycji, był pięknie położony ośrodek konferencyjno-wypoczynkowy w Kocierzy. XVII Szkoła Technologii Fermentacji zorganizowana została przez pracowników Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, na czele z przewodniczącym dr. inż. Aleksandrem Poredą i dr. inż. Piotrem Antkiewiczem, których wspierali koledzy z innych ośrodków naukowych. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania była "Stabilność piwa wyzwaniem dla browarnictwa XXI wieku". Konferencja miała prawdziwie międzynarodowy charakter. Do Kocierzy przyjechali naukowcy zajmujący się stabilnością piwa z najlepszych ośrodków naukowych w Europie. Połowa wykładów została wygłoszona przez przedstawicieli placówek naukowych z Niemiec, Belgii, Danii, Holandii, Czech i Wielkiej Brytanii. Podkreślić należy, iż zaproszenie specjalistów z zagranicy nie stwarzało słuchaczom trudności w rozumieniu poszczególnych referatów, gdyż organizatorzy zapewnili profesjonalne tłumaczenie wszystkich wystąpień. W ciągu zaledwie dwóch dni uczestnicy mieli okazję wysłuchać 21 referatów. Wszystkie prezentacje XVII Szkoły Technologii Fermentacji stały na bardzo wysokim poziomie merytorycznym. W wygłoszonych wykładach można było znaleźć wiele informacji praktycznych i rozwiązań problemów, które aktualnie napotykają w swojej pracy browarnicy. Ponadto uczestnicy Szkoły otrzymali obszerną monografię, obejmującą publikacje dotyczące szeroko pojętej stabilności piwa. XVII Szkoła Technologii Fermentacji z pewnością spełniła oczekiwania uczestników i będą oni z nadzieją czekać na kolejną edycję.

 

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz