1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

O miesięczniku

Przedstawiamy się…
„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” – najstarszy miesięcznik fachowy o profilu naukowo-technicznym na rynku (rok założenia 1957) dla kadry menedżerskiej branż: napojowych, alkoholowych i przetwórstwa owoców i warzyw oraz dodatków do żywności. Ideą pisma jest być jak najbliżej problemów branż, do których PFiOW jest adresowany, bronić ich interesów, przedstawiać inicjatywy organizacji branżowych i poszczególnych firm, ujawniać luki w przepisach, ukazywać szanse i bariery w rozwoju firm i branż. Nasze łamy są forum wymiany poglądów i doświadczeń przedstawicieli zakładów i organizacji branżowych.

PFiOW jest patronem prasowym wszystkich ważnych konferencji branżowych i naukowych.
Pismo nasze stanowi pomost między nauką a techniką, publikując prace badawcze głównie o znaczeniu praktycznym.
Dzięki naszym wiernym Czytelnikom mamy satysfakcję, że starania i inicjatywy redakcji, wsparte wieloletnim doświadczeniem, są pozytywnie oceniane. Umacnia to naszą czołową pozycję na rynku prasy specjalistycznej, zwłaszcza dla branży piwowarskiej,  sokowniczej, napojów funkcjonalnych i dodatków do żywności.
Analizy rynkowe oraz stałe serwisy branżowe: Kalejdoskop ze świata napojów, Napoje funkcjonalne, Dodatki i aromaty do żywności, Opakowania funkcjonalne dostarczają bieżącej wiedzy nt. tendencji rynkowych i innowacji, pomagając w podejmowaniu decyzji biznesowych. 

„Przemysł Fermentacyjny i Owocowo-Warzywny” jest na liście wybranych, punktowanych czasopism Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Liczba punktów – 20 (www.mnisw.gov.pl).

Grupa docelowa (branże):

 • piwowarstwo, chmielarstwo i słodownictwo
 • winiarstwo
 • gorzelnictwo oraz produkcja biopaliw i biogazu
 • przemysł spirytusowy
 • przetwórstwo owoców i warzyw, chłodnictwo i zamrażalnictwo owoców i warzyw
 • branża soków pitnych i soków zagęszczonych
 • branża napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych
 • branża dodatków do żywności

Treść czasopisma: zagadnienia związane z produkcją ww. branż przemysłu  – innowacje technologiczne, analizy rynkowe, prognozy, kierunki rozwoju branż, surowce niszowe, marketing, reperkusje zmian w przepisach UE w działalności firm, fundusze pomocowe, zwłaszcza dla MSP, ochrona środowiska, opakowania, działalność organizacji branżowych w Polsce i UE, targi i wystawy, aktualne serwisy informacyjne. Redakcja PFiOW wydaje wkładki tematyczne, m.in. "Piwa z małych browarów", „Soki NFC”, „Dodatki funkcjonalne”.

PFiOW - wydawca poradników i in. fachowych publikacji:

 • Poradnik Producentów Wód Gazowanych,
 • Poradnik Piwowara,
 • Poradnik Technologa Drożdży,
 • Czterojęzyczny słownik fachowy z dziedziny piwowarsko-słodowniczej
 • Poradnik Gorzelnika,
 • Monografia przemysłu spirytusowego w Polsce (2 części),
 • Browary w Polsce. Who is who?
 • Technologia winiarstwa owocowego i gronowego.

PFiOW wydawca dodatków branżowych:

 • Alkohole… i nie tylko
 • Napoje …i nie tylko
 • Piwa browarów regionalnych i restauracyjnych, Piwa z małych browarów, Piwa regionalne 2014 (łącznie 5 dodatków w latach 2010-2014)

Czytelnicy: kadra zarządzająca, technolodzy, inżynierowie i pracownicy działów rozwoju, zapewnienia jakości, laboratoriów i innych działów zarówno dużych firm, jak i sektora MSP - ww. branż przetwórstwa spożywczego, administracja rządowa i samorządowa, jednostki kontrolujące i certyfikujące, laboratoria, wyższe uczelnie i placówki naukowo-badawcze.

Nakład pisma do 2500 egz. Czasopismo dostępne jest w prenumeracie. Dodatkowo promowane jest na konferencjach branżowych, sympozjach naukowych oraz targach i wystawach.

Zasięg PFiOW - ogólnopolski,  ale pismo jest też promowane od wielu lat na najważniejszych branżowych targach międzynarodowych.

Wydawca „Przemysłu Fermentacyjnego i Owocowo-Warzywnego” - Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o.o.
Właściciel tytułu – Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego - SITSpoż.

PL ISSN 0137-2645

E-ISSN 2449-9552

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz