1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Technologie

Ruszyła budowa nowoczesnego zakładu Grupy Messer na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na tle regionu Europy Środkowej polski rynek gazowy w ostatnich latach odnotowuje największą i najszybszą dynamikę wzrostu. Z tego powodu Spółka Messer Polska zdecydowała o zainwestowaniu około 30 mln euro w budowę nowego zakładu wytwarzającego gazy skroplone.

 

MESSER ceremonia wmurowania kamienia wegielnego 26.06.20143

Instalacja kriogenicznego rozdziału powietrza podobna będzie do tej działającej od 2009 roku w Rybniku. Budowa zostanie zrealizowana w Turku, na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej poprzez nowopowstałą spółkę MP Production, której jedynym udziałowcem jest Messer Polska Sp. z o.o. Inwestycja jest efektem konsekwentnie prowadzonej strategii rozwoju Grupy Messer w Polsce i będzie drugim w kraju, w ramach Grupy, zakładem tego typu. W związku z kolejną inwestycją w Polsce, Messer spodziewa się dalszego, dynamicznego wzrostu przychodu, optymalizacji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw oraz poprawy rentowności, co w efekcie będzie prowadzić do maksymalizacji spodziewanych zysków.

Budowa zakładu potrwa półtora roku, a uruchomienie instalacji planowane jest w drugiej połowie 2015 roku. Wydajność produkcyjna to około 400 ton skroplonego tlenu i azotu na dobę, co oznacza, że każdego dnia z terenu zakładu wyjeżdżać będzie 20 cystern samochodowych wypełnionych gazami. Samodzielne centrum produkujące gazy, przygotowane będzie do wytwarzania tlenu o czystości 3.5, azotu 5.0 i argonu 5.0, również do zastosowań w przemyśle spożywczym. Płynące z tego korzyści są nieocenione, ponieważ gazy techniczne wykorzystuje się właściwie w każdej dziedzinie życia, hasło „Gases for Life" w pełni oddaje ich szerokie spektrum zastosowania.

Prezes Zarządu Spółki Messer Polska Dirk Fünfhausen o inwestycji: „Celem naszych działań jest wzrost ekonomiczny, umożliwiający firmie wzmacnianie pozycji konkurencyjnej przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Nowa inwestycja w centrum kraju pozwoli na znaczącą poprawę procesów logistycznych i wyraźne obniżenie kosztów transportu przy jednoczesnym zwiększeniu naszej siły rynkowej".

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz