1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Technologie

Napowietrzanie zbiorników po sanityzacji i sterylizacji - polecamy artykuł

W przemyśle spożywczym, do sterylizacji jak i sanityzacji wielkogabarytowych zbiorników magazynowych i produkcyjnych powszechne stosowane są: nasycona para wodna oraz gorące roztwory sanityzujące. W trakcie gorącej sterylizacji/sanityzacji wnętrze zostaje wypełnione parą wodną, która w fazie schładzania zbiornika intensywnie kondensuje, co pociąga za sobą wytworzenie podciśnienia stanowiącego istotne zagrożenie zarówno pod względem mechanicznym, jak i mikrobiologicznym. Zbiorniki muszą więc być wyposażone w odpowiednie instalacje zapewniające dopływ do ich wnętrza czystego mikrobiologicznie powietrza w ilościach równoważnych efektom kondensacji pary wodnej. W zależności od wielkości zbiorników i warunków sterylizacji/sanityzacji cel ten może być osiągnięty przez zastosowanie filtrów oddechowych lub filtrów powietrza wspomaganych odpowiednimi wentylatorami lub kompresorami.

 W artykule przedstawiono zagadnienie szacowania wielkości strumieni napowietrzających zbiorniki w powiązaniu z warunkami ich gorącej sanityzacji i sterylizacji dla dwóch granicznych przypadków schładzania zbiornika: dynamiczne przy użyciu wody chłodzącej oraz statyczne, w warunkach samoistnego stygnięcia. Przedstawiono odpowiednie dane ruchowe odnośnie do schładzania zbiorników oraz przykładowe rozwiązanie techniczne instalacji napowietrzania.

Autorzy: Marek Jastrzębski, Piotr Ziarko

Pall Poland, Life Sciences

Pełny artykuł dostępny w zakładce PUBLIKACJE - http://www.pfiow.pl/images/publikacje/Napowietrzanie-zbiornikow-po-sanityzacji-i-sterylizacji.pdf

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz