1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Technologie

Krones nabywcą techniki etykietowania Gernep

Koncern Krones AG, Neutraubling Niemcy, wiodący światowy producent w technice rozlewniczej i opakowaniowej dla napojów ogłasza zakup 100% udziałów w grupie Gernep Barbing Niemcy. Gernep jako międzynarodowy dostawca maszyn etykietujących w niższym i średnim zakresie wydajności oferuje klientom niestandardowe rozwiązania.

Obok przemysłu napojowego ważnymi rynkami dla tego przedsiębiorstwa są również rynki artykułów spożywczych, kosmetycznych i farmaceutyków. Poprzez zakup udziałów Gernep koncern Krones zintensyfikuje swoje aktywności w tych segmentach rynku.

Gernep to rentowne przedsiębiorstwo o obrocie ponad 10 milionów EUR, zatrudniające prawie 100 pracowników. Firma również w przyszłości będzie prowadzona jako samodzielne przedsiębiorstwo z istniejącą strukturą zarządzania i sprzedaży. Transakcja podlega jeszcze zatwierdzeniu przez odpowiednie niemieckie urzędy kartelowe.

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz