1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Technologie

Składniki pod lupą - na co zwracają uwagę konsumenci robiąc zakupy

Konsumenci na całym świecie coraz bardziej dbają o swoją dietę. Tendencje takie daje się wyraźnie zauważyć w supermarketach. Już ponad połowa Europejczyków (53%) i aż 64% populacji Stanów Zjednoczonych przed dokonaniem zakupu bacznie przygląda się etykietom produktów żywnościowych i napojów. Jeszcze większą ostrożność pod tym względem wykazują mieszkańcy Azji i Ameryki Południowej. Aż 84% populacji krajów azjatyckich i 75% mieszkańców Ameryki Południowej zwraca uwagę na skład kupowanych produktów. Takie właśnie wnioski sformułowano w oparciu o badania konsumenckie przeprowadzone niedawno przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej TNS na zlecenie Grupy GNT – największego na świecie producenta Żywności Barwiącej. Ankieta objęła ponad 5.000 respondentów z 10 różnych krajów Europy, Azji i obu Ameryk. Pytania dotyczyły m.in. nawyków żywieniowych i preferencji zakupowych.

GNT Infografika Skladniki Pod Lupa Konsumentow
Badania wyraźnie pokazują, iż czynnikiem decydującym o zakupie artykułów żywnościowych i napojów jest 'naturalność' składników. Aż 68% ogółu konsumentów stwierdziło, iż chętniej wybiera w supermarkecie zdrowszą opcję produktową. Co więcej, podejmując decyzję o zakupie kupujący kierują się czytelnością i łatwością zrozumienia komunikatu podanego na etykiecie. W przypadku 67% ogółu konsumentów, niezależnie od szerokości geograficznej, wybór danego artykułu spożywczego czy napoju zależy od klarowności informacji o składnikach i ewentualnych dodatkach. Kupujący oczekują krótkich wykazów składników, które będą dla nich zrozumiałe i rozpoznawalne. Dotyczy to aż 73% respondentów w Polsce.
Jak konsumenci podejmują decyzję o zakupie
Przyglądając się w sklepie etykiecie konsumenci nie analizują poszczególnych składników. Jeżeli informacje na etykiecie są nadmiernie rozbudowane i trudne do zrozumienia, kupujący uciekają się do metody selekcji poprzez eliminację, tzn. „skanują" etykietę pod kątem konkretnych, niepożądanych przez nich składników. Jeżeli stwierdzą ich obecność, rezygnują z zakupu, odkładając produkt z powrotem na półkę.
Konsumenci zwracają przy tym szczególną uwagę na składniki barwiące. Dla prawie dwóch trzecich (60%) kupujących na całym świecie, brak sztucznych barwników jest czynnikiem decydującym o dokonaniu zakupu. Aż 63% badanych w Polsce zgadza się z takim stwierdzeniem. "Badania pokazują jednoznacznie, że na znaczeniu zyskuje 'naturalność' składników i to niezależnie od szerokości geograficznej. Wielu producentów żywności już dzisiaj wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, decydując się np. na stosowanie tzw. Żywności Barwiącej, czyli naturalnych koncentratów o właściwościach barwiących, produkowanych wyłącznie z surowców pochodzenia naturalnego, co jest wyraźnie wskazane na etykiecie. Wygląda na to, że w nadchodzących latach tendencja ta przybierać będzie na sile", stwierdza Dr. Hendrik Hoeck, Dyrektor Zarządzający Grupy GNT. GNT zaopatruje ponad 1.200 firm z całego świata w Żywność Barwiącą pozyskiwaną wyłącznie z owoców, warzyw i innych roślin jadalnych.
Przyjemność czy przykry obowiązek? Nasz stosunek do zakupów
W ramach badania przeanalizowano także stosunek konsumentów do zakupu żywności. Otrzymane wyniki pokazują, że odgrywają one ważną rolę dla większości respondentów. Aż 63% z nich nie spieszy się i najpierw dokonuje wnikliwego przeglądu dostępnego asortymentu produktów, uważnie przyglądając się przy tym wszelkim nowościom. Dopiero potem podejmowana jest decyzja o zakupie. Ponadto aż 47% ogółu konsumentów twierdzi, że kupowanie żywności sprawia im przyjemność i przegląda sklepowe półki niezależnie od tego, czy akurat jest potrzeba zapełnienia lodówki. Dla nich wizyta w supermarkecie nie jest przykrym obowiązkiem, lecz okazją do sprawienia przyjemności sobie i rodzinie. Zaledwie jedna czwarta ogółu konsumentów robi zakupy żywnościowe pospiesznie, nabywając zawsze te same produkty.
"Rosnące zainteresowanie zdrową żywnością i zbilansowaną dietą przekłada się na zachowania zakupowe. Konsumenci nie wybierają już bez zastanowienia, lecz uważnie przyglądają się nowym, lepszym i przede wszystkim zdrowszym alternatywom. Otwiera to nowe możliwości przed producentami żywności i napojów, chcącymi wyjść naprzeciw zapotrzebowaniu na zdrowe i naturalne produkty", dodaje Dr. Hendrik Hoeck.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz