1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

XII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw Łódź, 30 – 31 maja 2019

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej, Instytut Technologii i Analizy Żywności oraz Polskie Towarzystwo Technologów Żywności – Oddział Łódzki mają zaszczyt zaprosić na XII Konferencję Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw, która odbędzie się w dniach 30 – 31 maja 2019 w Łodzi.

XII Konferencja Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw jest kontynuacją corocznych spotkań, których celem jest wymiana poglądów, dotyczących oceny składu, bezpieczeństwa jakości owoców i warzyw oraz produktów, otrzymanych z tych surowców z wykorzystaniem konwencjonalnych i innowacyjnych technologii. Konferencja umożliwia prezentację dorobku naukowego zarówno młodej jak i doświadczonej kadry naukowej oraz stanowi platformę służącą wymianie informacji, poglądów i doświadczeń pomiędzy pracownikami naukowymi, a przedstawicielami przemysłu.

Temat wiodący tegorocznej konferencji brzmi:

„Warzywa, grzyby, owoce – znaczenie w naszej epoce.”
Konferencja obejmować będzie dodatkowo następujące tematy:

owoce, warzywa i grzyby jako surowce prozdrowotne,
innowacje w przetwórstwie i przechowalnictwie,
zanieczyszczenia surowców i produktów owocowo – warzywnych i grzybów,
metody analityczne oraz skład surowców i przetworów,
nowe trendy w technologii owoców i warzyw.
W ramach sesji prezentowane będą wykłady plenarne przez zaproszonych gości, doniesienia ustne (20 min) oraz postery.

Pełny program konferencji - http://owoceiwarzywa.p.lodz.pl/wp-content/uploads/2019/05/Program_XII_KTPOW_%C5%81%C3%B3d%C5%BA_2019.pdf

 

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz