1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

IDEXX Water wyznacza Fisher Scientific – dział firmy Thermo Fisher Scientific – na dystrybutora produktów do badań mikrobiologicznych wody w regionie EMEA na rynkach przemysłowych

Firma IDEXX Laboratories – globalny lider w dziedzinie rozwiązań do szybkich badań mikrobiologicznych wody – ogłosiła dziś, że na dystrybutora swoich produktów w regionie EMEA wyznaczyła Thermo Fisher Scientific – dział firmy Fisher Scientific, którego działalność biznesowa koncentruje się na rynkach żywności i napojów oraz kosmetyków.

Fisher Scientific będzie oferował produkty firmy IDEXX Water z portfolio rozwiązań do badań wraz z innymi produktami z kategorii premium dostępnymi na jego stronie internetowej – w ramach kompleksowego podejścia. Będzie on także promował produkty za pośrednictwem swoich kanałów sprzedaży klientom w odpowiednich sektorach rynku.

Produkty objęte umową to: IDEXX’s Colilert®-18 – test wykrywający bakterie z grupy coli i Escherichia coli w ciągu 18 godzin, który w 2012 r. uznano za metodę referencyjną ISO 9308-2, a także Pseudalert® – test służący do wykrywania Pseudomonas aeruginosa, niedawno zaaprobowany jako nowy standard w normie ISO 16266-2 dotyczącej jakości wody. Test Enterolert®-DW firmy IDEXX także będzie dostępny na potrzeby wykrywania i ilościowego oznaczania liczby enterokoków w wodzie przeznaczonej do spożycia, podobnie jak testy i sprzęt do oznaczania bakterii heterotroficznych (HPC, z ang. Heterotrophic Plate Count).

– Testy firmy IDEXX są dokładne i proste w użyciu. Umożliwiają wykonywanie badań wody w laboratorium i poza nim – mówi Andrew Headland, wicedyrektor IDEXX. – Nawiązana przez nas współpraca pozwala dotrzeć z produktami IDEXX poza branże, w których obecnie działamy. Cieszymy się, że możemy wejść z naszymi produktami na nowe rynki.

Produkty IDEXX używane są na całym świecie do monitorowania bezpieczeństwa i jakości wody przeznaczonej do spożycia, także w środowiskach takich jak szpitale, statki morskie czy platformy wiertnicze.

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

vimax

Ekomix

sitspoz