1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

640 x 340 dziewczyna

 

 

 

veolia web 580x120 1

Wydarzenia

Koktaile i lemoniady wytwarzane na miejscu. Co z podatkiem cukrowym?

– Wciąż dostrzegamy szereg „szarych plam” wewnątrz projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, choćby w zakresie weryfikacji zawartości cukru w napojach wytwarzanych „na miejscu”, takich jak lemoniady czy koktajle – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Jakub Bińkowski, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.

 113461 r0 940

– Jako Związek Przedsiębiorców i Pracodawców uważnie analizujemy proces legislacyjny odnoszący się do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. Mamy naturalnie wiele zarzutów dotyczących merytorycznej zawartości projektu i jego celu. Nie uważamy, by próby kształtowania zachowań konsumentów za pomocą narzędzi fiskalnych były właściwą ścieżką – mówi Jakub Bińkowski.

Jego zdaniem, przykłady innych państw pokazują, że wprowadzenie podobnych podatków doprowadza w najlepszym wypadku do zmniejszenia konsumpcji opodatkowanych produktów, jednak nie wywołuje jakiegokolwiek pozytywnego wpływu na stan zdrowia społeczeństwa, w tym na zmniejszenie odsetka ludzi otyłych.

– Szkoda, że w toku procesu legislacyjnego zabrakło czasu na rzetelną dyskusję na ten temat. Trzeba odnotować, że Ministerstwo Zdrowia uczestniczyło w spotkaniach z biznesem i wprowadziło do projektu kilka zmian oczekiwanych przez partnerów społecznych, nie zmienia to jednak faktu że od momentu opublikowania projektu na stronie Rządowego Centrum Legislacji (zaraz przed Świętami Bożego Narodzenia) do przyjęcia go przez Sejm minęły zaledwie niespełna dwa miesiące. To tempo z pewnością nie sprzyjało konstruktywnemu dialogowi, o czym może świadczyć mnogość kolejnych wersji projektu, poprawianych i uzupełnianych o kolejne elementy – dodaje.

Jak przytacza, na pierwszych etapach procesu wątpliwości budziła choćby definicja napoju gotowego do spożycia. Następnie zmieniano zakres przedmiotowy projektu, stawki podatku, a także wprowadzano wyłączenia i kolejne elementy o charakterze doprecyzowującym, wskazując m.in. wprost, że opodatkowane będą również syropy.

– W dalszym ciągu mamy jednak dużo wątpliwości odnoszących się do zawartości projektu. Abstrahując od zarzutów czysto merytorycznych, obejmujących np. zbyt krótki okres vacatio legis, uważamy, wbrew stanowisku Ministerstwa Zdrowia, że projekt powinien podlegać notyfikacji w regularnym trybie, z podstawowym okresem zawieszenia wynoszącym trzy miesiące. Ponadto, wciąż dostrzegamy szereg „szarych plam” wewnątrz projektu – choćby w zakresie weryfikacji zawartości cukru w napojach wytwarzanych „na miejscu”, takich jak lemoniady, czy koktajle. Jesteśmy przekonani, że spokojniejszy tryb prac nad projektem pozwoliłby na stworzenie dokumentu możliwie najdoskonalszego i – w miarę możliwości – najszerzej akceptowalnego. Nie sposób zarzucić Ministerstwu braku dialogu, ale tempo prac i nieuzasadniona determinacja w forsowaniu konkretnych elementów projektu, negatywnie odbiły się na całym procesie – podsumowuje.

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

SigmaNot Polagra 250x250

engineering

moeschle

vimax

Ekomix

sitspoz