1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

Kampania informacyjno-promocyjna „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców"

truskawkaW stycznia ruszyła nowa kampania informacyjno-promocyjna realizowana na rynku polskim przez Związek Sadowników Rzeczpospolitej Polskiej, która jest pilotażem docelowej kampanii programu Komisji Europejskiej. Projekt realizowany będzie przez kolejnych 12 miesięcy, od stycznia do grudnia 2014.

Szacunkowy budżet programu to 700 tys. zł, a proponowana wysokość wsparcia z Funduszu Promocji ARR to około 630 tys. zł. Kampania informacyjno-promocyjna „Niezwykłe właściwości zwykłych owoców" realizowana będzie ze wspomnianym powyżej wsparciem Funduszu Promocji Owoców i Warzyw Agencji Rynku Rolnego.
Kampania prowadzona przez Związek Sadowników przy współpracy Stowarzyszenia Plantatorów Borówki Amerykańskiej, Plantatorów Porzeczek oraz Plantatorów Truskawki. Celem kampanii jest wzrost spożycia owoców jagodowych (wsparciem objęte będą truskawka, maliny, borówka amerykańska, porzeczki) w szczególności wśród dzieci i młodzieży, wyrobienie zdrowych nawyków żywieniowych oraz wzrost eksportu owoców jagodowych i ich przetworów. Działania promocyjne prowadzone są jednocześnie na 5 rynkach - polskim, austriackim, szwedzkim, fińskim i czeskim.

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz