1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

Branża alkoholowa reguluje się sama

Europejska branża alkoholowa przyjęła dobrowolne zobowiązanie do umieszczania na opakowaniach napojów procentowych informacji o ich składzie oraz wartości odżywczej. W pracach nad projektem, który 12 marca br. został przestawiony Komisji Europejskiej uczestniczyła The Brewers of Europe, ponadnarodowa organizacja zrzeszająca europejskich piwowarów, do której należy Związek Browary Polskie.

Kwestia szeroko pojętej informacji konsumenckiej była przedmiotem dyskusji toczącej się w ostatnich miesiącach w gronie przedstawicieli europejskiej branży alkoholowej. Choć unijne prawo nie nakłada na producentów alkoholu obowiązku umieszczania na opakowaniach napojów procentowych informacji o składzie i wartości odżywczej, europejscy producenci wyrobów spirytusowych, wina, piwa oraz cydru postanowili wyjść naprzeciw oczekiwaniom konsumentów, zobowiązując się w ramach samoregulacji do podawania tego typu danych. Propozycja dotycząca informacji konsumenckiej została przedłożona Komisji Europejskiej 12 marca br. Dobrowolne zobowiązanie producentów alkoholu zakłada przedstawianie informacji o składzie i wartości odżywczej w zrozumiały i przyjazny konsumentowi sposób tak na etykiecie produktu, jak i na stronach internetowych.

Informacja konsumencka – piwowarzy w czołówce
Wychodząc z założenia, że odpowiednie oznakowanie produktów spożywczych ułatwia podejmowanie świadomych decyzji zakupowych, europejscy piwowarzy zrzeszeni w The Brewers of Europe już w 2015 r. podjęli dobrowolną decyzję o stopniowym wprowadzaniu na etykiety piwa informacji o składnikach i wartości kalorycznej. Tym samym producenci piwa jako pierwsi w branży alkoholowej zainicjowali prace w obszarze informacji konsumenckiej. Z szacunków organizacji wynika, że informację o składzie można znaleźć obecnie na etykietach 7 z 10 piw warzonych
w krajach Unii Europejskiej, zaś informację o kaloryczności - na 4 z 10. Niektórzy producenci piwa idą dalej, udostępniając konsumentom także informację na temat pełnej wartości odżywczej. Jeśli chodzi o Polskę, już teraz producenci zrzeszeni w ZPPP – Browary Polskie dobrowolnie podają pełny wykaz składników oraz wartość kaloryczną, a informacja o wartości odżywczej dostępna jest w internecie pod adresem wskazanym na opakowaniu. Branża piwowarska jest więc pierwszą spośród alkoholowych, która opracowała i konsekwentnie wdraża swoje zobowiązanie – nie tylko na poziomie europejskim, ale również przenosząc je na krajowy grunt.

Ministerstwo Zdrowia kontra Komisja Europejska?
Zadowolenie z postępu prac nad regulacjami dotyczącymi zamieszczania na opakowaniach alkoholowych informacji konsumenckiej wyraża Bartłomiej Morzycki, Dyrektor Generalny Związku Browary Polskie: Cieszy nas fakt, że prace nad samoregulacją toczą się na poziomie Unii Europejskiej zgodnie z planem. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w momencie, w którym istnieje duże prawdopodobieństwo usankcjonowania tej kwestii przez Unię, nie ma uzasadnienia dla pospiesznego wprowadzania krajowych regulacji, które w aktualnym projekcie nowelizacji ustawy
o bezpieczeństwie żywności i żywienia proponuje Ministerstwo Zdrowia. Prawo wspólnotowe ma bowiem wartość nadrzędną nad prawem państw członkowskich.

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz