1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

Kompania Piwowarska z tytułem Etyczna Firma 2017

Kompania Piwowarska jako jedyny przedstawiciel branży spożywczej została uhonorowana tytułem Etyczna Firma 2017 w konkursie organizowanym przez dziennik „Puls Biznesu”. Tym samym znalazła się w gronie 26 przedsiębiorstw, które – zdaniem organizatorów – w minionym roku w sposób najbardziej kompleksowy oraz systemowy prowadziły działania na rzecz budowy i wzmacniania kultury organizacyjnej opartej o etykę i system wartości.


Tegoroczna edycja konkursu Etyczna Firma była już czwartą z kolei. Dziennik „Puls Biznesu” poprzez to przedsięwzięcie od 2015 roku promuje i wzmacnia zasady etycznego biznesu wśród polskich firm oraz wyróżnia najlepsze praktyki na rynku. W efekcie podczas każdej z poprzednich edycji tytuł Etyczna Firma przyznano 15 przedsiębiorstwom, a zaś w tym roku – aż 26. Dziewięć z nich regularnie bierze udział w konkursie, dzięki czemu teraz zasłużyły na tytuł Super Etycznej Firmy 2017. Kompania Piwowarska zadebiutowała w zestawieniu, uzyskując tytuł Etyczna Firma w kategorii dużych przedsiębiorstw. Co istotne, podczas tej edycji – zdominowanej przez branżę finansowo-ubezpieczeniową i logistyczną – jako jedyna reprezentowała wśród nagrodzonych rynek spożywczy.
- Bardzo poważnie traktujemy sprawy etyki w naszej firmie i wysokie standardy w tym zakresie są od dawna częścią kultury organizacyjnej Kompanii Piwowarskiej. Stale też doskonalimy nasze działania, by zapewnić rozwój firmy jako lidera społecznej odpowiedzialności biznesu – powiedział Andrew Highcock, prezes zarządu Kompanii Piwowarskiej, odbierając dyplom podczas uroczystej gali. - Bardzo się cieszę, że nasze długoletnie działania zostały docenione przez jury konkursu. Obejmują one system szkoleń dla pracowników z zakresu Kodeksu Etyki, jak również wielokanałowy system zgłaszania naruszeń i organizację pracy Komisji Etyki, składającej się z najwyższej kadry zarządzającej – dodał.
Konkurs Etyczna Firma jest organizowany przez dziennik „Puls Biznesu” pod patronatem honorowym Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Mogą w nim startować polskie przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości zatrudnienia, rodzaju prowadzonej działalności, kapitału zakładowego czy zysków generowanych przez firmę. Organizator przy wsparciu partnera merytorycznego, jakim jest PwC, ocenia firmy w następujących obszarach: struktura programu zarządzania etyką; odpowiedzialność pracowników w ramach programu zarządzania etyką; nadzór najwyższej kadry kierowniczej nad programem zarządzania etyką; system zgłaszania nieprawidłowości oraz sposoby weryfikacji zgłoszeń; szkolenia i komunikacja, ład korporacyjny; reputacja; przywództwo; zarządzanie ryzykiem nadużyć.

W ostatniej edycji oprócz Kompanii Piwowarskiej tytułem „Etyczna Firma” wyróżnione zostały:
• w kategorii „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa": Gerda Hydomat, KTD, P.U.-H. Kolbud, SATURN TFI,
• w kategorii „Duże Przedsiębiorstwa”: AbbVie Polska, Bank Zachodni WBK, CMC Markets UK S.A. Oddział w Polsce, Grupa Saint-Gobain w Polsce, ING Bank Śląski, PKO Bank Polski, KRUK, Nationale-Nederlanden, Provident Polska, Pramerica Życie TUiR, PZU, Schenker.
Tytułem „Super Etyczna Firma” uhonorowane zostały: ANG Spółdzielnia, Bama Logistics, CEMEX Polska, Citi Handlowy, Grupa Raben, Janssen-Cilag Polska, Johnson & Johnson Poland, PCC Exol, Siemens.
Dodatkowo firma AbbVie Polska została laureatem Nagrody Specjalnej PwC Polska.

Etyczna Firma 2017 KP 1 fot. Puls Biznesu

logo sigma

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz