1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Wydarzenia

Carlsberg w kierunku kultury ZERO wypadków

Strategiczne podejście do bezpieczeństwa pracowników

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy (Safe Day) obchodzony jest 28 kwietnia już od 15 lat i współorganizowany przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP). To dobry moment, aby przypominać o tym, że zapewnienie bezpiecznych warunków pracy jest nie tylko obowiązkiem każdego pracodawcy, ale też gwarancją efektywności przedsiębiorstwa.

Bezpieczeństwo pracowników to jeden z filarów strategii Grupy Carlsberg, która dba o ten obszar od początków swojej działalności. Już założyciel Browaru Carlsberg, J.C. Jacobsen zwracał uwagę na to, aby jego ludzie pracowali w godnych warunkach, niezagrażających ich życiu i zdrowiu.
Jednym z czterech celów przyjętej w 2017 r. przez Grupę Carlsberg strategii zrównoważonego rozwoju Together Towards Zero, jest bezpieczeństwo i higiena pracy. Ambicją Carlsberga jest zredukowanie do ZERA wypadków w browarach Grupy na całym świecie do 2030 r. Jest to zbieżne z celem zrównoważonego rozwoju ONZ nr 8. W browarach Carlsberg Polska w wyniku konsekwentnych działań edukacyjnych i szkoleniowych liczba wypadków ze zwolnieniem lekarskim spadła o 45 proc. z 20 w 2016 roku do 11 w 2017.

Podnoszenie świadomości nt. bezpieczeństwa w browarach

W browarach Carlsberg Polska prowadzony jest wnikliwy monitoring potencjalnych zagrożeń oraz wdrażane są zapobiegające im programy. Firma stawia na budowanie kultury odpowiedzialności za siebie i innych. Szczególny nacisk kładziony jest na budowanie postaw odpowiedzialności wśród kadry kierowniczej. Ponadto, wszyscy pracownicy są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa, które minimalizują ryzyko i zapobiegają wypadkom. Noszą odpowiednią odzież i sprzęt ochrony osobistej, przestrzegają wytyczonych tras dla pieszych i wózków widłowych, a także stosują jasno określone procedury, np. podczas pracy z maszynami. Dbając o wzajemne bezpieczeństwo, interweniują, gdy widzą potencjalne zagrożenia. Aby wspierać odpowiedzialną postawę pracowników, organizowane są także regularnie szkolenia z udzielania pierwszej pomocy.

- Choć zasady bezpieczeństwa takie jak poruszanie się wytyczonymi trasami w browarze, wydają się oczywiste, staramy się o nich stale przypominać. – mówi Michał Bryszewski, menedżer ds. BHP w Carlsberg Polska. Dzięki temu, nasi pracownicy są bardzo uważni i sami zgłaszają sytuacje niebezpieczne lub potencjalne zagrożenia. Taka postawa procentuje. Z jednej strony zapewnia większe bezpieczeństwo im samym, z drugiej - pozytywnie wpływa na działalność naszych browarów.

Od 2016 r. na terenie browarów wprowadzono szereg udogodnień, wpływających na poprawę ergonomii pracy i bezpieczeństwa. Prowadzone były liczne kampanie informacyjne: o bezpiecznym ergonomicznym transporcie ręcznym, kampania informacyjna „Chemia”- związana z bezpieczną pracą ze środkami chemicznymi, „Prace pożarowo niebezpieczne". Ponadto, od 2 lat prowadzony jest program „Bezpieczna piątka”, przypominający pracownikom o 5 krokach podnoszących bezpieczeństwo: Zatrzymaj się i pomysł; Szukaj zagrożeń; Oceń ryzyko; Usuń zagrożenia; Pracuj bezpiecznie.

Oprócz szkoleń i warsztatów pracownicy browarów są regularnie informowani o zasadach bezpieczeństwa poprzez oznaczenia w browarach, plakaty i mailingi. Opracowano również edukacyjne filmy adresowane do wszystkich gości i stanowią swoisty przewodnik bezpiecznego poruszania się po browarach Carlsberg Polska.

Światowy standard bezpieczeństwa

Wszystkie nasze Browary posiadają certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001. Do jego najważniejszych celów należy: zapobieganie urazom pracowników i związanym z nimi stratami, eliminowanie chorób zawodowych pracowników i minimalizowanie ich absencji chorobowej, zaangażowanie pracowników w działania w zakresie BHP, zwiększenie wydajności i jakości pracy w organizacji. Dzięki temu, w browarach Carlsberg Polska znacząco zredukowano liczbę wypadków ze zwolnieniem lekarskim.

W roku 2018 kontynuowane są konsekwentnie działania informacyjno-edukacyjne w obszarze BHP.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz