1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Wydarzenia

Leszek Wiwała, wieloletni Prezes Zarządu ZP PPS rezygnuje ze stanowiska

26 kwietnia 2018 r. odbyło się Ogólne Zgromadzenie Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy, poprzedzone posiedzeniem Rady Głównej Związku. W trakcie obrad Ogólnego Zgromadzenia dokonano oceny sytuacji na rynku alkoholi w Polsce oraz perspektyw rozwoju branży spirytusowej. Ogólne Zgromadzenie przyjęło sprawozdanie z działalności Związku oraz udzieliło absolutorium jego Zarządowi. Na stanowisko Przewodniczącego Rady Głównej Związku ponownie wybrano Pana Andrzeja Szumowskiego, Wiceprezesa Wyborowa Pernod Ricard.

187328 1 jpg leszek wiwala prezes zp pps 4

Leszek Wiwała, wieloletni Prezes Zarządu ZP PPS, poinformował Radę Główną oraz Ogólne Zgromadzenie, że nie będzie się ubiegał o kolejną kadencję na zajmowanym dotąd stanowisku. Rezygnacja Pana Leszka Wiwały została przyjęta. Będzie on kierował pracami ZP PPS przez najbliższe trzy miesiące, do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu Związku. Członkowie Rady Głównej i Ogólnego Zgromadzenia serdecznie podziękowali Panu Leszkowi Wiwale za 15 lat pracy w Związku na rzecz polskiej branży spirytusowej. Wyrazili swoje uznanie dla osiągnięć Prezesa i kierowanego przez niego zespołu oraz życzyli mu powodzenia w nowych wyzwaniach zawodowych.

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz