1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

 

MarkiWłasne23 580x120px

Wydarzenia

Drugi Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska

Redukcja emisji dwutlenku węgla do 3,03kg/hl, spadek zużycia wody o 2,6 proc, zminimalizowanie liczby wypadków pracowników oraz wkład w budżet polskiej gospodarki na poziomie ponad 6 mld złotych. To niektóre dane za rok 2017, zaprezentowane przez Carlsberg Polska w drugim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju. Raport został opracowany wg międzynarodowych standardów GRI. Od dziś można się z nim zapoznać na stronie www.carlsbergpolska.pl.

Carlsberg Polska realizuje cele Grupy i czyni na tej drodze postępy. Zaprezentowano je w drugim Raporcie Zrównoważonego Rozwoju za rok 2017. Raport został opracowany wg międzynarodowych standardów GRI.

- Nowy Raport Zrównoważonego Rozwoju Carlsberg Polska pokazuje, w jakich obszarach poprawiliśmy działalność naszych browarów, aby ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko. Prezentujemy również aktywności na rzecz lokalnych społeczności. Jednocześnie chcemy podkreślić, że Carlsberg wspiera rozwój gospodarczy regionów, w których funkcjonuje – mówi Beata Ptaszyńska – Jedynak, dyrektor ds. komunikacji Carlsberg Polska. - W Polsce w latach 2010-2017 przekazaliśmy do budżetu państwa ok. 6,02 mld. zł, z czego podatek akcyzowy stanowił 4,7 mld. zł. Dzięki działalności Carlsberg Polska powstało pośrednio ponad 12 tys. miejsc pracy w branżach powiązanych, np. rolnictwie, logistyce, handlu i gastronomii.

Kierunek – zero niekorzystnego wpływu na środowisko
Energia i CO2
Ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz zużycia wody to duże wyzwania dla przemysłu. Carlsberg Polska od lat z powodzeniem wdraża rozwiązania służące poprawie parametrów swoich browarów w tym zakresie.
W wyniku modernizacji i rozbudowy Browaru Kasztelan w 2017 r. udało się zmniejszyć emisję CO2 o 10,5 proc. Ponadto, ograniczono zużycia energii cieplnej o ponad 40 proc. rocznie, a elektrycznej o ok. 20 proc. rocznie. Dzięki inwestycjom, Kasztelan jest jednym z najbardziej efektywnych pod względem eksploatacji browarów w Grupie Carlsberg.

Na poziom emisji CO2 i zużycia energii w browarach mają wpływ także produkcja i obrót opakowaniami. W 2017 r. zmniejszono grubość szkła w butelkach z 320 na 303 gramy, zaś ścianki puszki do piwa z 0,27 do 0,25 mm. Dodatkowo, zwiększono aż o 90 proc. pojemność magazynów opakowań. Pozwala to na wydajne zarządzanie produkcją i obrotem opakowań. W 2017 roku 92,4 proc. butelek zwrotnych w Carlsberg Polska jest ponownie napełnianych piwem i wraca na rynek.

W 2017 r. poziom emisji CO2 w browarach Carlsberg Polska spadł z 3,07kg/hl do 3,03kg/hl.

Woda
Woda stanowi ok. 92 proc. gotowego piwa, a ponadto używana jest w procesach technologicznych . Dlatego tak istotna jest ochrona jej zasobów i racjonalne gospodarowanie. W browarach Carlsberg Polska w ostatnich latach szereg inwestycji pozwoliło na optymalizowanie i zmniejszenie zużycia wody. Dzięki rozwiązaniom wprowadzonym np. w Browarze Kasztelan, woda zamiast trafiać do kanalizacji, jest oczyszczana i wykorzystywana wielokrotnie na różnych etapach produkcyjnych – mycie puszek, schładzanie, czyszczenie linii produkcyjnej i inne. W szczecińskim Browarze Bosman, dzięki innowacyjnemu pomysłowi (Kaizen) jednego z pracowników, zoptymalizowano prace zbiornika gorącej wody w warzelni, co przełożyło się na zmniejszenie zużycia wody, energii i ilości wytwarzanych ścieków.

Średnie zużycie wody w Carlsberg Polska wynosi 2,98 hl/ na hl gotowego piwa. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom Carlsberg Polska, może pochwalić się spadkiem zużycia wody względem 2016 r. o 2,6 proc., zaś od 2010 r. zmalało ono aż o 17,7 proc.

Kultura ZERO wypadków
Bezpieczeństwo pracowników to bardzo ważny aspekt działalności browarów Carlsberg Polska. Dzięki wdrożonym programom takim jak m.in. Bezpieczna Piątka czy Bezpieczne Auto Carlsberga w 2017 zredukowano wypadki pracowników skutkujące zwolnieniem lekarskim o blisko 50 proc. W browarach Bosman i Okocim w 2017 nie odnotowano żadnego wypadku tego typu.

Odpowiedzialna konsumpcja alkoholu
Ambicją Grupy Carlsberg jest zapewnienie konsumentom dostępu do bezalkoholowych wariantów piwa. Carlsberg Polska od lat promuje odpowiedzialne spożywanie alkoholu. Na 100 proc. opakowań piw firmy umieszczono znaki odpowiedzialnościowe, które ostrzegają kierowców, kobiety w ciąży i niepełnoletnich przed spożywaniem alkoholu. W 2017 r. Carlsberg Polska zainaugurował kampanię społeczną pn. „Trzeźwo myślę”. Jej celem jest promocja odpowiedzialnej konsumpcji alkoholu jako elementu nowoczesnego stylu życia. Kampanię wspierali influencerzy, którzy zachęcali w mediach społecznościowych do aktywnego udziału w Światowym Dniu Odpowiedzialnej Konsumpcji Piwa. W 2017 r. poprzez te inicjatywy Carlsberg dotarł ze swoim przekazem do ponad 600 tys. osób.

Warzymy dla lepszego dziś i jutra

Zrównoważony rozwój jest kluczowym aspektem misji i strategii Grupy Carlsberg. Opiera się ona na filozofii założyciela Carlsberga, J.C. Jacobsena „Warzymy dla lepszego dziś i jutra”. Firma przyczynia się do budowy lepszego społeczeństwa wszędzie tam, gdzie piwa Grupy są warzone i sprzedawane.

- Podejście to jest szczególnie ważne w dzisiejszych czasach. Dlatego
w 2017 roku ogłosiliśmy nowy program zrównoważonego rozwoju „Together Towards ZERO”, który podnosi nam poprzeczkę wyżej, niż kiedykolwiek wcześniej – powiedział Cees’t Haart, CEO Grupy Carlsberg.

Ambitne cele określone w 2017 r. w strategii „Together Towards ZERO” zakładają do 2030 r. zero śladu węglowego, zero marnowania wody – w tym ograniczenie jej zużycia o 50 proc., zredukowanie do zera liczby wypadków w browarach, a także zero nieodpowiedzialnej konsumpcji alkoholu co przekłada się m.in. na zapewnienie konsumentom dostępu do bezalkoholowych wariantów piw Grupy Carlsberg.

Strategia ta została stworzona we współpracy z wiodącymi światowymi ekspertami, w tym z WWF oraz Carbon Trust. Jest zgodna z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG’s).

 

Raport dostępny jest pod linkiem: https://carlsbergpolska.pl/media/25386/carlsberg-polska-raport-csr-2017.pdf

 

logo sigma

BB 23 Banner stat 180x360px EN

Baner Moeschle Polska

vimax

Ekomix

sitspoz