1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Wydarzenia

Bieżący numer

PFIOW 12/2019

SPIS TREŚCI

SUROWCE •JAKOŚĆ • TECHNOLOGIE
4 Wpływ nachmielenia brzeczki na bakterie kwasu mlekowego (A. Ciosek, V. Nagy, O. Szczepanik, K. Fulara, A. Poreda)
10 Starzenie piwa – reakcje utleniania (A. Szczepanik, A. Ciosek, K. Fulara, A. Poreda)
14 Jagoda kamczacka – wartościowy surowiec do suszenia (D. Konopacka, M. Mieszczakowska-Frąc, D.Kruczyńska, J. Piecko, W. Płocharski)
20 Konopie medyczne czy medyczna marihuana (K. Bogacz)
21 Składniki bioaktywne pochodzące z cykorii i ich wpływ na zdrowie człowieka (A. Jaśkiewicz, G. Budryn, A. Nowak)
WYDARZENIA
8 Polski Kongres Browarniczy w Lublinie (M. J. Przegalińska)
24 Targi Polagra 2019 (K.O.)
25 Kombucha Summit – It’s the Best Industry to work in! (M. Jakubowski)
FELIETON
27 Widziane z Wiejskiej (142) (T. Pokrywka)
SERWISY INFORMACYJNE
28 Co nowego w świecie aromatów, dodatków i składników do żywności (K. Oleksy)
29 Napoje funkcjonalne (A. Bogacz)
30 Kalejdoskop ze świata napojów (K. Bogacz)
31 Wieści konopne (K. Bogacz)
32 Innowacje w opakowaniach (K. Oleksy)

CONTENTS
RAW MATERIALS • QUALITY • TECHNOLOGIES
4 The Effect of Wort Hopping on Lactic Acid Bacteria (A. Ciosek, V. Nagy, O. Szczepanik, K. Fulara, A. Poreda)
10 Beer Aging – Oxidation Reactions (A. Szczepanik, A. Ciosek, K. Fulara, A. Poreda)
14 Blue Honeysuckle – Valuable Raw Material for Drying (D. Konopacka, M. Mieszczakowska-Frąc, D.Kruczyńska, J. Piecko, W. Płocharski)
20 Medical Cannabis or Medical Marijuana (K. Bogacz)
21 Chicory Bioactive Ingredients and their Effects on Human Health (A. Jaśkiewicz, G. Budryn, A. Nowak)
EVENTS
8 Polish Brewery Congress in Lublin (M. J. Przegalińska)
24 Polagra Fair 2019 (K.O.)
25 Kombucha Summit – It’s the Best Industry to work in! (M. Jakubowski)
FEUILLETON
27 Seen from Parliamant (142) (T. Pokrywka)
NEWS SET
28 What’s New in World of Flavors, Additives and Food Ingredients (K. Oleksy)
29 Functional Drinks (A. Bogacz)
30 Kaleidoscope of Beverage World (K. Bogacz)
31 Hemp News (K. Bogacz)
32 Innovations in Packaging (A. Bogacz)

Dostęp on-line do wybranych artykułów możliwy jest na stronie portalu naszego Wydawcy

Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT

vimax

Ekomix

sitspoz